(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Quy hoạch đường 786
Người hỏi : Nguyễn Tuấn Dinh     Số điện thoại: 0913XXX738     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 21/03/2023 - 11 Giờ 43 phút     Ngày chuyển: 21/03/2023 - 14 Giờ 12 phút

Nội dung câu hỏi: Đường này qua xã Thanh Điền, hiện hẹp mà xe người đông.Hầu như ngày nào cũng tai nạn giao thông xảy ra, nổi cộm nhất là đoạn qua ấp Thanh Thuận. Mốc lộ giới rộng 63m cắm hàng thập kỉ nay vẫn chưa làm. Xin cho biết chừng nào làm hay bỏ QH treo này ( người dân bức xúc). Trân trọng !?.
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 24/03/2023 - 07 Giờ 23 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Tuyết đường 786 là tuyến đường Tỉnh do Sở giao thông quản lý và quy hoạch nên UBND xã không nắm được khi nào làm hoặc loại bỏ quy hoạch. UBND xã sẽ ghi nhận ý kiến này và kiến nghị về Sở GTVT tỉnh Tây Ninh xem xét.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Quy hoạch đường 786
 Nội dung câu hỏi: Đường này qua xã Thanh Điền, hiện hẹp mà xe người đông.Hầu như ngày nào cũng tai nạn giao thông xảy ra, nổi cộm nhất là đoạn qua ấp Thanh Thuận. Mốc lộ giới rộng 63m cắm hàng thập kỉ nay vẫn chưa làm. Xin cho biết chừng nào làm hay bỏ QH treo này ( người dân bức xúc). Trân trọng !?.
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi: Đường này qua xã Thanh Điền, hiện hẹp mà xe người đông.Hầu như ngày nào cũng tai nạn giao thông xảy ra, nổi cộm nhất là đoạn qua ấp Thanh Thuận. Mốc lộ giới rộng 63m cắm hàng thập kỉ nay vẫn chưa làm. Xin cho biết chừng nào làm hay bỏ QH treo này ( người dân bức xúc). Trân trọng !?.
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: