(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Lương tính ngày phép năm còn lại khi người lao động nghỉ việc
Người hỏi : Ẩn Danh     Số điện thoại: 0357XXX192     Email:      Địa chỉ: Gò Dầu, Tây Ninh
Ngày hỏi: 21/03/2023 - 10 Giờ 14 phút     Ngày chuyển: 21/03/2023 - 14 Giờ 10 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh

Nhờ quý Sở hướng dẫn nội dung sau:

Tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm theo khoản 3 Điều 113 của Bộ luật Lao động là tiền lương theo hợp đồng lao động của tháng trước liền kề tháng người lao động thôi việc, bị mất việc làm.

Ví dụ: tiền lương theo hợp đồng: 9.500.000 đồng

Tháng 02: 24 ngày công chuẩn.

Tháng 03: 27 ngày công chuẩn.

Vậy nếu người lao động nghỉ việc từ tháng 03/2023, thì phép năm còn lại sẽ được tính theo tiền lương trong hợp đồng của tháng 02/2023. 

Vậy tiền lương 1 ngày phép sẽ lấy tiền lương chia cho 24 ngày (theo ngày công của tháng 02/2023) hay 27 ngày (theo ngày công của tháng 03/2023).

Rất mong sớm nhận được hướng dẫn từ quý Sở.

Xin chân thành cảm ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội     
Thời gian trả lời: 29/03/2023 - 09 Giờ 07 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời câu hỏi như sau:

- Về tiền lương làm căn cứ trả: theo khoản 3 Điều 113 của Bộ luật Lao động là tiền lương theo hợp đồng lao động của tháng trước liền kề tháng người lao động thôi việc, bị mất việc làm. Trong trường hợp này là lấy tiền lương tháng 2 để tính.

- Về ngày công chuẩn để tính các chế độ người lao động, trong đó có tiền nghỉ phép năm: tại Điều 54 Nghị định 145/2020/NĐ-CP: số ngày công chuẩn của các tháng trong năm do NSDLĐ quy định hoặc thỏa thuận giữa NLĐ và NSDLĐ, tối đa không vượt quá 26 ngày /tháng.

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Lương tính ngày phép năm còn lại khi người lao động nghỉ việc
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh

Nhờ quý Sở hướng dẫn nội dung sau:

Tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm theo khoản 3 Điều 113 của Bộ luật Lao động là tiền lương theo hợp đồng lao động của tháng trước liền kề tháng người lao động thôi việc, bị mất việc làm.

Ví dụ: tiền lương theo hợp đồng: 9.500.000 đồng

Tháng 02: 24 ngày công chuẩn.

Tháng 03: 27 ngày công chuẩn.

Vậy nếu người lao động nghỉ việc từ tháng 03/2023, thì phép năm còn lại sẽ được tính theo tiền lương trong hợp đồng của tháng 02/2023. 

Vậy tiền lương 1 ngày phép sẽ lấy tiền lương chia cho 24 ngày (theo ngày công của tháng 02/2023) hay 27 ngày (theo ngày công của tháng 03/2023).

Rất mong sớm nhận được hướng dẫn từ quý Sở.

Xin chân thành cảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh

Nhờ quý Sở hướng dẫn nội dung sau:

Tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm theo khoản 3 Điều 113 của Bộ luật Lao động là tiền lương theo hợp đồng lao động của tháng trước liền kề tháng người lao động thôi việc, bị mất việc làm.

Ví dụ: tiền lương theo hợp đồng: 9.500.000 đồng

Tháng 02: 24 ngày công chuẩn.

Tháng 03: 27 ngày công chuẩn.

Vậy nếu người lao động nghỉ việc từ tháng 03/2023, thì phép năm còn lại sẽ được tính theo tiền lương trong hợp đồng của tháng 02/2023. 

Vậy tiền lương 1 ngày phép sẽ lấy tiền lương chia cho 24 ngày (theo ngày công của tháng 02/2023) hay 27 ngày (theo ngày công của tháng 03/2023).

Rất mong sớm nhận được hướng dẫn từ quý Sở.

Xin chân thành cảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: