(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: du an KCN Ngoc Oanh và KĐT Ngọc Oanh
Người hỏi : Đỗ Thành Tú     Số điện thoại: 0907XXX976     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 21/03/2023 - 09 Giờ 51 phút     Ngày chuyển: 21/03/2023 - 16 Giờ 13 phút

Nội dung câu hỏi:

Dự án KCN Ngọc Oanh và KĐT Ngọc Oanh tại Khu KTCK Mộc Bài đang trong thời gian UBND tỉnh quyết định lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các chính sách pháp luật về đất đai, thời hạn đầu tư....tuy nhên đến nay đã hơn 12 tháng nhưng vẫn phía công ty vẫn chưa nhận được kết luận chính thức từ đoàn kiểm tra hoặc từ UBND tỉnh Tây Ninh. Rất mong nhận được thông tin kết quả về thời gian kết luận.

Chân thành cảm ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     
Thời gian trả lời: 27/03/2023 - 16 Giờ 11 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ngày 21/3/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được yêu cầu trả lời thắc mắt của công dân trên cổng thông tin điện tử,  Sở Tài nguyên và Môi trường, trả lời với nội dung cụ thể như sau:

          Đối với 02 dự án của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại và dịch vụ Ngọc Oanh được UBND tỉnh ban hành Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 về việc kiểm tra chấp hành pháp luật đầu tư, đất đai, xây dựng, thực hiện nghĩa vụ thuế và pháp luật có liên quan khác đối với 11 dự án tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài.

          Ngày 27/10/2022, Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh đã có Báo cáo trình Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật đầu tư, đất đai, xây dựng, thực hiện nghĩa vụ thuế và pháp luật có liên quan khác đối với 11 dự án tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài.

          Hiện nay, UBND tỉnh đang chỉ đạo các Sở, ngành có liên quan báo cáo, rà soát trước khi có kết luận giải quyết cuối cùng. Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Công ty chờ kết quả xem xét, giải quyết của UBND tỉnh.

           Sở Tài nguyên và Mô trường phúc đáp cho Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại và dịch vụ Ngọc Oanh được biết./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: du an KCN Ngoc Oanh và KĐT Ngọc Oanh
 Nội dung câu hỏi:

Dự án KCN Ngọc Oanh và KĐT Ngọc Oanh tại Khu KTCK Mộc Bài đang trong thời gian UBND tỉnh quyết định lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các chính sách pháp luật về đất đai, thời hạn đầu tư....tuy nhên đến nay đã hơn 12 tháng nhưng vẫn phía công ty vẫn chưa nhận được kết luận chính thức từ đoàn kiểm tra hoặc từ UBND tỉnh Tây Ninh. Rất mong nhận được thông tin kết quả về thời gian kết luận.

Chân thành cảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Dự án KCN Ngọc Oanh và KĐT Ngọc Oanh tại Khu KTCK Mộc Bài đang trong thời gian UBND tỉnh quyết định lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các chính sách pháp luật về đất đai, thời hạn đầu tư....tuy nhên đến nay đã hơn 12 tháng nhưng vẫn phía công ty vẫn chưa nhận được kết luận chính thức từ đoàn kiểm tra hoặc từ UBND tỉnh Tây Ninh. Rất mong nhận được thông tin kết quả về thời gian kết luận.

Chân thành cảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: