(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Làm lại hộ chiếu hết hạn
Người hỏi : Viet     Số điện thoại: 0937XXX024     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 20/03/2023 - 21 Giờ 01 phút     Ngày chuyển: 21/03/2023 - 08 Giờ 05 phút

Nội dung câu hỏi: Hộ chiếu của tôi sắp hết hạn, cần làm lại. Tôi đã có căn cước công dân và đang tạm trú tại Tây Ninh. Tôi có thể làm lại Hộ chiếu ở Tây Ninh không? Nếu có thể thì thủ tục như thế nào?
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Công an Tỉnh     
Thời gian trả lời: 21/03/2023 - 15 Giờ 21 phút
Đánh giá câu trả lời:     7 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Anh/chị làm theo hướng dẫn file đính kèm ở phía dưới. Mọi thắc mắc Anh/chị vui lòng liên hệ đến Phòng Quản lý xuất cảnh Công an tỉnh, số điện thoại 0693531257.


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Làm lại hộ chiếu hết hạn
 Nội dung câu hỏi: Hộ chiếu của tôi sắp hết hạn, cần làm lại. Tôi đã có căn cước công dân và đang tạm trú tại Tây Ninh. Tôi có thể làm lại Hộ chiếu ở Tây Ninh không? Nếu có thể thì thủ tục như thế nào?
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi: Hộ chiếu của tôi sắp hết hạn, cần làm lại. Tôi đã có căn cước công dân và đang tạm trú tại Tây Ninh. Tôi có thể làm lại Hộ chiếu ở Tây Ninh không? Nếu có thể thì thủ tục như thế nào?
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: