(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Người hỏi : Trần văn Thái      Số điện thoại: 0937XXX680     Email:      Địa chỉ: 132 ấp bà nhã xã đôn thuận trảng bàng tây ninh
Ngày hỏi: 20/03/2023 - 11 Giờ 32 phút     Ngày chuyển: 20/03/2023 - 14 Giờ 14 phút

Nội dung câu hỏi:
kính gửi lãnh đạo các cấp.nguyên vào năm 2021 anh trần công minh hộ khẩu thường trú xã hòa hội huyện Châu thành tỉnh Tây Ninh có đến nhà tôi mua thiếu 30 cây giống sầu riêng với giá 120.000/1cây(30×120=3.600.000 ba triệu sáu trăm ngàn) và tự chở về,đến nay đã nhiều lần tôi yêu cầu trả nợ nhưng anh minh không trả mà còn thách thức, quá bức xúc tôi có làm đơn gửi công an xã hòa hội và công an xã hòa hội đã mời anh minh lên làm việc ,anh minh xác nhận có mua thiếu của tôi số cây giống trên và viết cam kết, lăn tay có xác nhận của công an xã hòa hội sẽ trả cho tôi số tiền trên vào 2 lần (lần 1=1.800.000 vào ngày 21/01/2023)(lần 2 =1.800.000 vào ngày 21/02/2023)nhưng đến nay đã quá thời hạn trên nhưng anh minh vẫn không hơp tác trả cho tôi số nợ trên.mong cơ quan có thẩm quyền giúp tôi lấy lại công bằng buộc anh minh trả cho tôi số tiền trên để tôi có tiền trang trải cuộc sống gia đình tôi

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     
Thời gian trả lời: 20/03/2023 - 14 Giờ 38 phút
Đánh giá câu trả lời:     8 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cám ơn ông/bà đã có ý kiên phản ánh!

Qua câu hỏi của ông/bà thì nội dung ông/bà phản ánh là tranh chấp giao dịch dân sự,  về hợp đồng dân sự, theo quy định tại Điều 26 của Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2015, tranh chấp về giao dịch dân sự, họp đồng dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án. Vì vậy, đề nghị ông/bà vui lòng liên hệ Tòa án để được hướng dẫn và giải quyết.

Xin chào!


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
 Nội dung câu hỏi:
kính gửi lãnh đạo các cấp.nguyên vào năm 2021 anh trần công minh hộ khẩu thường trú xã hòa hội huyện Châu thành tỉnh Tây Ninh có đến nhà tôi mua thiếu 30 cây giống sầu riêng với giá 120.000/1cây(30×120=3.600.000 ba triệu sáu trăm ngàn) và tự chở về,đến nay đã nhiều lần tôi yêu cầu trả nợ nhưng anh minh không trả mà còn thách thức, quá bức xúc tôi có làm đơn gửi công an xã hòa hội và công an xã hòa hội đã mời anh minh lên làm việc ,anh minh xác nhận có mua thiếu của tôi số cây giống trên và viết cam kết, lăn tay có xác nhận của công an xã hòa hội sẽ trả cho tôi số tiền trên vào 2 lần (lần 1=1.800.000 vào ngày 21/01/2023)(lần 2 =1.800.000 vào ngày 21/02/2023)nhưng đến nay đã quá thời hạn trên nhưng anh minh vẫn không hơp tác trả cho tôi số nợ trên.mong cơ quan có thẩm quyền giúp tôi lấy lại công bằng buộc anh minh trả cho tôi số tiền trên để tôi có tiền trang trải cuộc sống gia đình tôi
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:
kính gửi lãnh đạo các cấp.nguyên vào năm 2021 anh trần công minh hộ khẩu thường trú xã hòa hội huyện Châu thành tỉnh Tây Ninh có đến nhà tôi mua thiếu 30 cây giống sầu riêng với giá 120.000/1cây(30×120=3.600.000 ba triệu sáu trăm ngàn) và tự chở về,đến nay đã nhiều lần tôi yêu cầu trả nợ nhưng anh minh không trả mà còn thách thức, quá bức xúc tôi có làm đơn gửi công an xã hòa hội và công an xã hòa hội đã mời anh minh lên làm việc ,anh minh xác nhận có mua thiếu của tôi số cây giống trên và viết cam kết, lăn tay có xác nhận của công an xã hòa hội sẽ trả cho tôi số tiền trên vào 2 lần (lần 1=1.800.000 vào ngày 21/01/2023)(lần 2 =1.800.000 vào ngày 21/02/2023)nhưng đến nay đã quá thời hạn trên nhưng anh minh vẫn không hơp tác trả cho tôi số nợ trên.mong cơ quan có thẩm quyền giúp tôi lấy lại công bằng buộc anh minh trả cho tôi số tiền trên để tôi có tiền trang trải cuộc sống gia đình tôi
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: