(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: CÔNG CHỨC
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại: 0335XXX282     Email:      Địa chỉ: Tây Ninh
Ngày hỏi: 20/03/2023 - 10 Giờ 04 phút     Ngày chuyển: 20/03/2023 - 10 Giờ 18 phút

Nội dung câu hỏi:

Cho hỏi thời gian khi nào tỉnh ban hành kế hoạch thi tuyển công chức cấp tỉnh năm nay vậy ạ?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 28/03/2023 - 11 Giờ 22 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ngày 17/02/2023, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 230/SNV-TCCCVC về việc đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2023. Dự kiến tháng 4/2023 Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức  năm 2023.

Mọi thông tin chi tiết được đăng tải trên https://sonoivu.tayninh.gov.vn


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: CÔNG CHỨC
 Nội dung câu hỏi:

Cho hỏi thời gian khi nào tỉnh ban hành kế hoạch thi tuyển công chức cấp tỉnh năm nay vậy ạ?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cho hỏi thời gian khi nào tỉnh ban hành kế hoạch thi tuyển công chức cấp tỉnh năm nay vậy ạ?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: