(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: tôi nghe nói ở thanh điền phải có biển cấm người lại vào đất
Người hỏi : người dân     Số điện thoại: ****XXX***     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 18/03/2023 - 19 Giờ 09 phút     Ngày chuyển:

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Nội dung câu hỏi của ông/bà không thuộc phạm vi tiếp nhận của hệ thống Hỏi đáp trực tuyến. Trân trọng./.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: tôi nghe nói ở thanh điền phải có biển cấm người lại vào đất
 Nội dung câu hỏi:
tôi nghe nói phải có bản cấm người lạ vào đất thì công an xã mới giải quyết kẻ lại xông vào nơi ở chỗ ở nếu không có thì công an xã không xử lý. quy định kỳ vậy, nếu vậy phải đặt thêm tấm bản trước cổng "cấm kẻ lạ vào đất ở". đúng là hài hước chỉ có thanh điền châu thành.
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:
tôi nghe nói phải có bản cấm người lạ vào đất thì công an xã mới giải quyết kẻ lại xông vào nơi ở chỗ ở nếu không có thì công an xã không xử lý. quy định kỳ vậy, nếu vậy phải đặt thêm tấm bản trước cổng "cấm kẻ lạ vào đất ở". đúng là hài hước chỉ có thanh điền châu thành.
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: