(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (lần 2)
Người hỏi : cử tri     Số điện thoại: 0937XXX999     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 01/04/2022 - 11 Giờ 53 phút     Ngày chuyển: 01/04/2022 - 14 Giờ 08 phút

Nội dung câu hỏi:

Vào ngày  26/03/2022 tôi đã có câu hỏi gởi Sở Tài nguyên và Môi trường về  thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất  (có đường link https://hoidap.tayninh.gov.vn/ChiTietHoiDapTT.aspx?id=22252);

Đến ngày 31/03/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường có trả lời, trong đó có nêu: “Nội dung thư điện tử của người hỏi chưa cụ thể do thiếu địa chỉ thửa đất (thuộc xã, phường nào của thành phố Tây Ninh), để làm cơ sở cho việc trả lời.”

Câu trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường là không chính xác;  là do tôi đã có đính kèm file có đầy đủ các thông tin để Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, trả lời; cụ thể: thửa đất số 56; tờ bản đồ số 94 ; Khu phố 5 Phường 1 Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (có file đính kèm).

Tôi tiếp tục kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét trả lời các câu hỏi mà tôi đã hỏi vào ngày 26/03/2022; cụ thể như sau:

- Cở sở pháp lý nào để Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Tây Ninh xác định thửa đất gia đình chúng tôi là thuộc “QH đất cây xanh cảnh quan o đủ đk CMĐ” để từ chối cấp trích lục bản đồ để chuyển đổi mục đích?     

- Theo Quyết định số 3750/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Tây Ninh và Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Tây Ninh thì thửa đất của gia đình chúng tôi thuộc quy hoạch gì? Có chuyển đổi mục đích được không? Vì sao?

 

 


Đính kèmFile đính kèm
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND Thành Phố Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 06/04/2022 - 16 Giờ 29 phút
Đánh giá câu trả lời:     6 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn,bạn vui lòng liên hệ Bộ phận một cửa UBND Thành phố - ĐT: 3811346, địa chỉ số 82, đường Phạm Tung ,khu phố 1, phường 3 TPTN để được hướng dẫn.

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (lần 2)
 Nội dung câu hỏi:

Vào ngày  26/03/2022 tôi đã có câu hỏi gởi Sở Tài nguyên và Môi trường về  thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất  (có đường link https://hoidap.tayninh.gov.vn/ChiTietHoiDapTT.aspx?id=22252);

Đến ngày 31/03/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường có trả lời, trong đó có nêu: “Nội dung thư điện tử của người hỏi chưa cụ thể do thiếu địa chỉ thửa đất (thuộc xã, phường nào của thành phố Tây Ninh), để làm cơ sở cho việc trả lời.”

Câu trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường là không chính xác;  là do tôi đã có đính kèm file có đầy đủ các thông tin để Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, trả lời; cụ thể: thửa đất số 56; tờ bản đồ số 94 ; Khu phố 5 Phường 1 Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (có file đính kèm).

Tôi tiếp tục kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét trả lời các câu hỏi mà tôi đã hỏi vào ngày 26/03/2022; cụ thể như sau:

- Cở sở pháp lý nào để Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Tây Ninh xác định thửa đất gia đình chúng tôi là thuộc “QH đất cây xanh cảnh quan o đủ đk CMĐ” để từ chối cấp trích lục bản đồ để chuyển đổi mục đích?     

- Theo Quyết định số 3750/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Tây Ninh và Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Tây Ninh thì thửa đất của gia đình chúng tôi thuộc quy hoạch gì? Có chuyển đổi mục đích được không? Vì sao?

 

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Vào ngày  26/03/2022 tôi đã có câu hỏi gởi Sở Tài nguyên và Môi trường về  thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất  (có đường link https://hoidap.tayninh.gov.vn/ChiTietHoiDapTT.aspx?id=22252);

Đến ngày 31/03/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường có trả lời, trong đó có nêu: “Nội dung thư điện tử của người hỏi chưa cụ thể do thiếu địa chỉ thửa đất (thuộc xã, phường nào của thành phố Tây Ninh), để làm cơ sở cho việc trả lời.”

Câu trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường là không chính xác;  là do tôi đã có đính kèm file có đầy đủ các thông tin để Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, trả lời; cụ thể: thửa đất số 56; tờ bản đồ số 94 ; Khu phố 5 Phường 1 Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (có file đính kèm).

Tôi tiếp tục kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét trả lời các câu hỏi mà tôi đã hỏi vào ngày 26/03/2022; cụ thể như sau:

- Cở sở pháp lý nào để Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Tây Ninh xác định thửa đất gia đình chúng tôi là thuộc “QH đất cây xanh cảnh quan o đủ đk CMĐ” để từ chối cấp trích lục bản đồ để chuyển đổi mục đích?     

- Theo Quyết định số 3750/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Tây Ninh và Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Tây Ninh thì thửa đất của gia đình chúng tôi thuộc quy hoạch gì? Có chuyển đổi mục đích được không? Vì sao?

 

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: