(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Sổ Bảo hiểm xã hội
Người hỏi : Huyền Tâm     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Dương Minh Châu
Ngày hỏi: 13/04/2015 - 09 Giờ 01 phút     Ngày chuyển: 13/04/2015 - 15 Giờ 14 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi là công chức tại huyện sinh ra tại Bình Dương, lập gia đình và chuyển về sống cùng gia đình chồng tại huyện Dương Minh Châu. Sau đó thi tuyển công chức và đỗ. Tất cả giấy tờ trong bản khai nộp hồ sơ dự tuyển, thi tuyển, trúng tuyển và sổ bảo hiểm xã hội đều lấy địa chỉ thường trú là Huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

Nay tôi chuyển hộ khẩu thường trú về Bình Dương, nhưng vẫn làm việc tại huyện Dương Minh Châu, tạm trú tại Dương minh Châu.

Vậy cho tôi hỏi, việc tôi chuyển hộ khẩu thường trú này thì tôi có phải điều chỉnh, chỉnh sửa lại sổ bảo hiểm xã hội hay không?

Xin cảm ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm Xã hội Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 22/04/2015 - 08 Giờ 23 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

          Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh trả lời:

          Theo quy định sổ BHXH được cấp lại, đổi, điều chỉnh nội dung trong các trường hợp sau:

          1.Cấp lại, đổi sổ BHXH: Do làm mất hoặc hỏng; do thay đổi, cải chính họ tên, ngày tháng năm sinh; do đã hưởng BHXH một lần..

           2.Điều chỉnh nội đã ghi trên sổ BHXH trong các trường hợp sau: Sổ BHXH đã cấp nhưng có sai sót về tiền lương, tiền công, phụ cấp, mức đóng, điều kiện làm việc, nơi làm việc hoặc bổ sung hồ sơ để cộng nối thời gian đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) thì được ghi điều chỉnh trên tờ rời sổ BHXH.

          Trường hợp do thay đổi hộ khẩu thường trú thì không phải cấp lại hay điều chỉnh lại sổ BHXH./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Sổ Bảo hiểm xã hội
 Nội dung câu hỏi:

Tôi là công chức tại huyện sinh ra tại Bình Dương, lập gia đình và chuyển về sống cùng gia đình chồng tại huyện Dương Minh Châu. Sau đó thi tuyển công chức và đỗ. Tất cả giấy tờ trong bản khai nộp hồ sơ dự tuyển, thi tuyển, trúng tuyển và sổ bảo hiểm xã hội đều lấy địa chỉ thường trú là Huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

Nay tôi chuyển hộ khẩu thường trú về Bình Dương, nhưng vẫn làm việc tại huyện Dương Minh Châu, tạm trú tại Dương minh Châu.

Vậy cho tôi hỏi, việc tôi chuyển hộ khẩu thường trú này thì tôi có phải điều chỉnh, chỉnh sửa lại sổ bảo hiểm xã hội hay không?

Xin cảm ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi là công chức tại huyện sinh ra tại Bình Dương, lập gia đình và chuyển về sống cùng gia đình chồng tại huyện Dương Minh Châu. Sau đó thi tuyển công chức và đỗ. Tất cả giấy tờ trong bản khai nộp hồ sơ dự tuyển, thi tuyển, trúng tuyển và sổ bảo hiểm xã hội đều lấy địa chỉ thường trú là Huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

Nay tôi chuyển hộ khẩu thường trú về Bình Dương, nhưng vẫn làm việc tại huyện Dương Minh Châu, tạm trú tại Dương minh Châu.

Vậy cho tôi hỏi, việc tôi chuyển hộ khẩu thường trú này thì tôi có phải điều chỉnh, chỉnh sửa lại sổ bảo hiểm xã hội hay không?

Xin cảm ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: