(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: chuyển ngạch
Người hỏi : pham thanh nghi     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 24/10/2013 - 21 Giờ 57 phút     Ngày chuyển: 25/10/2013 - 08 Giờ 17 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi hiện là viên chức ngạch cán sự (trung cấp) muốn chuyển ngạch lên chuyên viên (đại học) hỏi hiện nay theo quy định là xét chuyển hay thi chuyển nếu thi chuyển thì hình thức, điều kiện thi như thế nào và khi nào tổ chức thi ?.  Trong khi chờ đợi câu trả lời của Sở Nội Vụ tôi chân thành cảm ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 25/10/2013 - 08 Giờ 24 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi, Do câu hỏi của bạn không rõ là bạn đã có Bằng đại học chưa và bạn đã công tác được bao lâu v...v... vì vậy bạn nên liên hệ trực tiếp với Phòng Tổ chức công chức thuộc Sở Nội vụ số điện thoại 066.3822414 để nắm thông tin rõ ràng và chính xác bạn nha.

Trân Trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: chuyển ngạch
 Nội dung câu hỏi:

Tôi hiện là viên chức ngạch cán sự (trung cấp) muốn chuyển ngạch lên chuyên viên (đại học) hỏi hiện nay theo quy định là xét chuyển hay thi chuyển nếu thi chuyển thì hình thức, điều kiện thi như thế nào và khi nào tổ chức thi ?.  Trong khi chờ đợi câu trả lời của Sở Nội Vụ tôi chân thành cảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi hiện là viên chức ngạch cán sự (trung cấp) muốn chuyển ngạch lên chuyên viên (đại học) hỏi hiện nay theo quy định là xét chuyển hay thi chuyển nếu thi chuyển thì hình thức, điều kiện thi như thế nào và khi nào tổ chức thi ?.  Trong khi chờ đợi câu trả lời của Sở Nội Vụ tôi chân thành cảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: