(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Lệ phí chứng thục,sao y
Người hỏi : Phan Thị Thủy     Số điện thoại:      Email: phanthuy8890@gmail.com     Địa chỉ:
Ngày hỏi: 17/10/2013 - 21 Giờ 17 phút     Ngày chuyển: 18/10/2013 - 10 Giờ 22 phút

Nội dung câu hỏi:

Bổ sung câu hỏi ngày 11/10/2013:

Gia đình tôi có tất cả 6 thành viên được ghi từ trang đầu tiên: chủ hộ thành viên đầu tiên đến thành viên cuối cùng, không sai trang nào, Như vậy thì mức thi 9000đ/cuốn là đúng hay ko? Xin cảm ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tư pháp     
Thời gian trả lời: 29/10/2013 - 14 Giờ 06 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND tỉnh Tây Ninh về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thì mức lệ phí chứng thực bản sao từ  bản chính là 2.000đồng/trang; từ trang thứ 3 trở lên thì mỗi trang thu 1.000 đồng/trang, tối đa thu không quá 100.000 đồng/bản.  Do đó, hộ khẩu gia đình anh (chị) có 6 thành viên tức là 7 trang (tính 1 trang bìa có ghi số hộ khẩu, địa chỉ và tên chủ hộ) thì mức thu 9.000 đồng là đúng quy định ( Lưu ý: Mức thu này chỉ áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh).

Trên đây là ý kiến trả lời của Phòng Hành chính tư pháp, kính trình Ban Giám đốc xem xét phê duyệt./. 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Lệ phí chứng thục,sao y
 Nội dung câu hỏi:

Bổ sung câu hỏi ngày 11/10/2013:

Gia đình tôi có tất cả 6 thành viên được ghi từ trang đầu tiên: chủ hộ thành viên đầu tiên đến thành viên cuối cùng, không sai trang nào, Như vậy thì mức thi 9000đ/cuốn là đúng hay ko? Xin cảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Bổ sung câu hỏi ngày 11/10/2013:

Gia đình tôi có tất cả 6 thành viên được ghi từ trang đầu tiên: chủ hộ thành viên đầu tiên đến thành viên cuối cùng, không sai trang nào, Như vậy thì mức thi 9000đ/cuốn là đúng hay ko? Xin cảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: