(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: thanh tich nang luong truoc han
Người hỏi : cong chuc     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: binh minh
Ngày hỏi: 31/01/2015 - 10 Giờ 25 phút     Ngày chuyển: 02/02/2015 - 07 Giờ 46 phút

Nội dung câu hỏi:

toi muon biet quy dinh cu the cua UBND Thanh Pho dieu kien de duoc nang luong truoc han doi voi cong chuc xa va thanh tich phai dat duoc nhu the nao? toi trong 1 nam 2014 vua dat chien si thi dua vua dat bang khen cua cap tinh ( kg phai UBND Tinh) do so Tu Phap khen tang thi co duoc nang luong truoc han kg? va neu duoc thi truoc han bao nhieu ?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND Thành Phố Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 13/02/2015 - 10 Giờ 08 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

     Qua xem xét câu hỏi của bạn, UBND Thành phố trả lời như sau:

     Đề nghị Công chức nghiên cứu Quy chế số 01/QC-UBND-LĐLĐ-BTC ngày 14 tháng 3 năm 2014 của UBND Thành phố, Liên đoàn Lao động Thành phố, Ban Tổ chức Thành ủy về nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại mục Thông báo trên cổng thông tin điện tử thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (http:\\thanhpho.tayninh.gov.vn)

     Trường hợp cụ thể công chức xã đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy chế 01 nêu trên, công chức nên liên hệ trực tiếp với Chủ tịch UBND xã nơi đang công tác để được xem xét và làm thủ tục đề nghị UBND Thành phố nâng lương trước thời hạn theo quy định.

     Trân trọng.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: thanh tich nang luong truoc han
 Nội dung câu hỏi:

toi muon biet quy dinh cu the cua UBND Thanh Pho dieu kien de duoc nang luong truoc han doi voi cong chuc xa va thanh tich phai dat duoc nhu the nao? toi trong 1 nam 2014 vua dat chien si thi dua vua dat bang khen cua cap tinh ( kg phai UBND Tinh) do so Tu Phap khen tang thi co duoc nang luong truoc han kg? va neu duoc thi truoc han bao nhieu ?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

toi muon biet quy dinh cu the cua UBND Thanh Pho dieu kien de duoc nang luong truoc han doi voi cong chuc xa va thanh tich phai dat duoc nhu the nao? toi trong 1 nam 2014 vua dat chien si thi dua vua dat bang khen cua cap tinh ( kg phai UBND Tinh) do so Tu Phap khen tang thi co duoc nang luong truoc han kg? va neu duoc thi truoc han bao nhieu ?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: