(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thuế môn bài năm 2015
Người hỏi : Gia Huy     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Tân Biên
Ngày hỏi: 29/01/2015 - 16 Giờ 26 phút     Ngày chuyển: 30/01/2015 - 09 Giờ 37 phút

Nội dung câu hỏi:

Chào Qúy cơ quan.

Tôi được biết là có chủ trương miễn thuế Môn bài. Vậy xin cho tôi được biết là có thông tư hay nghị định hoặc bất kỳ văn bản nào hướng dẫn hay không?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thuế Tỉnh     
Thời gian trả lời: 02/02/2015 - 14 Giờ 00 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào Gia Huy!

Tại Khoản 1, Khoản 3 Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 07/5/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế Môn Bài quy định:

“Các tổ chức kinh tế nêu trên nộp thuế Môn bài căn cứ vào vốn đăng ký ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư theo biểu như sau:

Đơn vị: đồng

Bậc thuế môn bài

Vốn đăng ký

Mức thuế Môn bài cả năm

- Bậc 1

Trên 10 tỷ

3.000.000

- Bậc 2

Từ 5 tỷ đến 10 tỷ

2.000.000

- Bậc 3

Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ

1.500.000

- Bậc 4

Dưới 2 tỷ

1.000.000

- Vốn đăng ký đối với từng trường hợp cụ thể được xác định như sau:

+ Đối với Doanh nghiệp Nhà nước là vốn điều lệ.

+ Đối với Doanh nghiệp có vốn đầu tư Nước ngoài là vốn đầu tư.

+ Đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần, Hợp tác xã là vốn điều lệ.

+ Đối với doanh nghiệp tư nhân là vốn đầu tư.

3/ Quy định về miễn giảm thuế Môn bài:

- Tạm thời miễn thuế Môn bài đối với:

+ Hộ sản xuất muối; điểm bưu điện văn hoá xã; các loại báo (báo in, báo nói, báo hình) theo công văn số 237/CP-KTTH ngày 25/3/1998 của Chính phủ về việc thuế đối với báo chí.

+ Tổ dịch vụ và cửa hàng, cửa hiệu, kinh doanh trực thuộc Hợp tác xã hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp.

- Tạm thời giảm 50% mức thuế Môn bài đối với hộ đánh bắt hải sản; các quỹ tín dụng nhân dân xã; các HTX chuyên kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp; các cửa hàng, quầy hàng, cửa hiệu ...của HTX và của Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi.

(Địa bàn được xác định là miền núi để áp dụng giảm thuế Môn bài thực hiện theo quy định hiện hành của Chính phủ ).”

Căn cứ quy định nêu trên và tình hình thực tế bạn đọc căn cứ vào vốn đăng ký ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư nộp thuế Môn bài đúng quy định.Trường hợp đáp ứng điều kiện miễn giảm thuế Môn bài thì áp dụng tại Khoản 3 Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 07/5/2003 của Bộ Tài chính nêu trên.

Trân trọng!


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thuế môn bài năm 2015
 Nội dung câu hỏi:

Chào Qúy cơ quan.

Tôi được biết là có chủ trương miễn thuế Môn bài. Vậy xin cho tôi được biết là có thông tư hay nghị định hoặc bất kỳ văn bản nào hướng dẫn hay không?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Chào Qúy cơ quan.

Tôi được biết là có chủ trương miễn thuế Môn bài. Vậy xin cho tôi được biết là có thông tư hay nghị định hoặc bất kỳ văn bản nào hướng dẫn hay không?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: