(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thủ tục in hóa đơn bằng máy in kim
Người hỏi : DNTN TƯ ĐỨC     Số điện thoại: 01233227977     Email: tuduc3900330077@gmail.com     Địa chỉ: thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu
Ngày hỏi: 28/01/2015 - 08 Giờ 01 phút     Ngày chuyển: 28/01/2015 - 08 Giờ 57 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cục Thuế Tây Ninh và Chi Cục Thuế Gò dầu

Trước đây doanh nghiệp ghi hóa đơn cho khách hàng bằng viết tay rất chậm và mất thời gian, nay doanh nghiệp muốn mua máy in kim để in hóa đơn từ tháng 2/2015, như vậy doanh nghiệp có phải công văn gửi cơ quan Thuế xin phép hay không? nếu có thì thủ tục như thế nào? Rất mong được cơ quan Thuế sớm trả lời để doanh nghiệp thực hiện. Trân trong kính chào! 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thuế Tỉnh     
Thời gian trả lời: 02/02/2015 - 14 Giờ 03 phút
Đánh giá câu trả lời:     2 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào DNTN Tư Đừc!

Tại  Khoản 1, Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, quy định:

        “Điều 16. Lập hóa đơn

  1. Nguyên tắc lập hóa đơn

b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa.

Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có). Trường hợp hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hóa đơn thì không phải gạch chéo.

c) Hóa đơn được lập một lần thành nhiều liên. Nội dung lập trên hóa đơn phải được thống nhất trên các liên hóa đơn có cùng một số.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp DNTN Tư Đức hóa đơn được lập bằng máy tính và in ra trên máy in. Hóa đơn được lập một lần thành nhiều liên. Nội dung lập trên hóa đơn phải được thống nhất trên các liên hóa đơn có cùng một số. DN không cần phải xin phép cơ quan thuế.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thủ tục in hóa đơn bằng máy in kim
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cục Thuế Tây Ninh và Chi Cục Thuế Gò dầu

Trước đây doanh nghiệp ghi hóa đơn cho khách hàng bằng viết tay rất chậm và mất thời gian, nay doanh nghiệp muốn mua máy in kim để in hóa đơn từ tháng 2/2015, như vậy doanh nghiệp có phải công văn gửi cơ quan Thuế xin phép hay không? nếu có thì thủ tục như thế nào? Rất mong được cơ quan Thuế sớm trả lời để doanh nghiệp thực hiện. Trân trong kính chào! 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cục Thuế Tây Ninh và Chi Cục Thuế Gò dầu

Trước đây doanh nghiệp ghi hóa đơn cho khách hàng bằng viết tay rất chậm và mất thời gian, nay doanh nghiệp muốn mua máy in kim để in hóa đơn từ tháng 2/2015, như vậy doanh nghiệp có phải công văn gửi cơ quan Thuế xin phép hay không? nếu có thì thủ tục như thế nào? Rất mong được cơ quan Thuế sớm trả lời để doanh nghiệp thực hiện. Trân trong kính chào! 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: