(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Các khoản phí phải đóng khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 27/01/2015 - 20 Giờ 47 phút     Ngày chuyển: 28/01/2015 - 08 Giờ 57 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi:

Tôi có 1 mảnh đất trồng cây hàng năm, có sổ hồng, trong lô ở thị trấn Tân Châu, H.Tân Châu cách đường khoảng 200m, trong khu dân cư. Tôi muốn chuyển 1 phần diện tích đất sang thổ cư thì các khoản chi phí cần đóng gồm những khoản nào? Đơn giá là bao nhiêu?

Xin trân trọng cảm ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Tân Châu     
Thời gian trả lời: 13/02/2015 - 10 Giờ 59 phút
Đánh giá câu trả lời:     3 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ủy ban nhân dân huyện trả lời câu hỏi của ông (bà) như sau:

Căn cứ vào Điều 3, Chương I của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.

“Điều 3. Người nộp lệ phí trước bạ

Tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ quy định tại Điều 2 Nghị định này phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ các trường hợp quy định tại Điều 4 Nghị định này.”

Căn cứ vào Điểm b, Khoản 2, Điều 5, Chương II của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

“Điều 5. Thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất

2. Đối với hộ gia đình, cá nhân:

b) Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.”

Căn cứ những quy định trên, các khoản phải nộp khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở như sau:

 1. Lệ phí trước bạ: 

- Tiền lệ phí trước bạ phải nộp bằng diện tích đất nhân với giá đất nhân với tỷ lệ 0,5%. Trong đó:

 + Diện tích đất: tính bằng m2.

 + Giá đất: do UBND tỉnh quy định hàng năm.

2. Tiền sử dụng đất:

- Tiền sử dụng đất phải nộp bằng (giá đất ở trừ giá đất nông nghiệp) nhân với diện tích đất ở nhân với hệ số điều chỉnh. Trong đó:

+ Giá đất ở, giá đất nông nghiệp do UBND tỉnh ban hành hàng năm.

+ Diện tích đất: tính bằng m2

+ Hệ số điều chỉnh: UBND tỉnh quy định (hệ số điều chỉnh chỉ được áp dụng khi đất ở vượt hạn mức)

Do câu hỏi của ông (bà) không nêu rõ vị trí thửa đất nằm ở khu vực nào trong thị trấn nên không thể cung cấp đơn giá cụ thể. Để biết rõ thông tin xin vui lòng liên hệ Chi cục thuế huyện Tân Châu.

Trân Trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Các khoản phí phải đóng khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi:

Tôi có 1 mảnh đất trồng cây hàng năm, có sổ hồng, trong lô ở thị trấn Tân Châu, H.Tân Châu cách đường khoảng 200m, trong khu dân cư. Tôi muốn chuyển 1 phần diện tích đất sang thổ cư thì các khoản chi phí cần đóng gồm những khoản nào? Đơn giá là bao nhiêu?

Xin trân trọng cảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi:

Tôi có 1 mảnh đất trồng cây hàng năm, có sổ hồng, trong lô ở thị trấn Tân Châu, H.Tân Châu cách đường khoảng 200m, trong khu dân cư. Tôi muốn chuyển 1 phần diện tích đất sang thổ cư thì các khoản chi phí cần đóng gồm những khoản nào? Đơn giá là bao nhiêu?

Xin trân trọng cảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: