(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: về thông tin thu hồi đất ở suối Tà Hợp, xã Tân Phú, huyện Tân Châu, Tây Ninh
Người hỏi : nguyễn văn tuấn     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: xa tan phu
Ngày hỏi: 30/01/2015 - 09 Giờ 48 phút     Ngày chuyển: 02/02/2015 - 07 Giờ 56 phút

Nội dung câu hỏi:

Gia đình tôi là công nhân nông trường mía  Tân Hưng cũ trước đây, hiện nông trường đã giải thể và công nhân cũ được nghỉ chế độ 01 lần và vẫn thực hiện thuê đất trồng mía dài hạn với nhà máy đường Nước Trong. Trong thời gian vừa qua Tôi thấy có những bộ phận đi cắm mốc khu vực đất nhà tôi hợp đồng ở khu vực suối Tà Hợp (khu vực doanh trại quân đội Trung đoàn 174) và họ trả lời là nhà nước sẽ thu hồi đất trong năm 2015 để giao cho quân đội. Thông tin này gây hoang mang cho người nằm trong diện tích cắm mốc thu hồi, do đây là nguồn thu nhập chính của gia đình và tác động nhiều đến đời sống của những người đã canh tác trên đất từ khi nông trường mới thành lập.

Là nông dân chúng tôi sẵn sàng ủng hộ trủ trương của tỉnh, tuy nhiên chúng tôi cần có thông tiin rõ ràng về chính sách thu hồi và đền bù để người dân yên tâm canh tác.

- Đề nghị tỉnh trả lời thông tin thu hồi đất khu vực suối Tà Hợp có chính xác không? nếu thu hồi thì bao giờ thu hồi? thu hồi diện tích bao nhiêu? chính sách đền bù như thế nào? đề nghị tỉnh trả lời rõ thông tin để bà con nông dân yên tâm canh tác.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     
Thời gian trả lời: 24/02/2015 - 14 Giờ 55 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Qua xem xét nội dung câu hỏi của ông Nguyễn Văn Tuấn, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

- Công trình: Xây dựng Cơ quan và Thao trường Trung đoàn 174 do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh làm chủ đầu tư. Địa điểm thực hiện công trình tại xã Tân Phú, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đã thuê Công ty TNHH Đo đạc bản đồ Nguyên Phương thực hiện đo đạc, cắm mốc ranh giới phạm vi thực hiện công trình. Theo kết quả đo đạc lập bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/2000, điều tra hiện trạng sử dụng đất, cắm mốc GPMB phục vụ công tác thu hồi đất và giao đất xây dựng công trình nêu trên thì diện tích thực hiện công trình là 501.917,7 m2 (trong đó, diện tích nằm trong quy hoạch lộ giới đường ĐH.2A là 10.849,2 m2, diện tích còn lại là 491.068,5 m2). Kết quả đo đạc lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, cắm mốc GPMB đã được Sở Tài nguyên và Môi trường nghiệm thu hoàn chỉnh và bàn giao sản phẩm cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh triển khai công tác tiếp theo.

- Hiện nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đang phối hợp với UBND huyện Tân Châu và các cơ quan chuyên môn trực thuộc huyện triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để làm cơ sở lập hồ sơ thu hồi đất và giao đất cho đơn vị xây dựng công trình./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: về thông tin thu hồi đất ở suối Tà Hợp, xã Tân Phú, huyện Tân Châu, Tây Ninh
 Nội dung câu hỏi:

Gia đình tôi là công nhân nông trường mía  Tân Hưng cũ trước đây, hiện nông trường đã giải thể và công nhân cũ được nghỉ chế độ 01 lần và vẫn thực hiện thuê đất trồng mía dài hạn với nhà máy đường Nước Trong. Trong thời gian vừa qua Tôi thấy có những bộ phận đi cắm mốc khu vực đất nhà tôi hợp đồng ở khu vực suối Tà Hợp (khu vực doanh trại quân đội Trung đoàn 174) và họ trả lời là nhà nước sẽ thu hồi đất trong năm 2015 để giao cho quân đội. Thông tin này gây hoang mang cho người nằm trong diện tích cắm mốc thu hồi, do đây là nguồn thu nhập chính của gia đình và tác động nhiều đến đời sống của những người đã canh tác trên đất từ khi nông trường mới thành lập.

Là nông dân chúng tôi sẵn sàng ủng hộ trủ trương của tỉnh, tuy nhiên chúng tôi cần có thông tiin rõ ràng về chính sách thu hồi và đền bù để người dân yên tâm canh tác.

- Đề nghị tỉnh trả lời thông tin thu hồi đất khu vực suối Tà Hợp có chính xác không? nếu thu hồi thì bao giờ thu hồi? thu hồi diện tích bao nhiêu? chính sách đền bù như thế nào? đề nghị tỉnh trả lời rõ thông tin để bà con nông dân yên tâm canh tác.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Gia đình tôi là công nhân nông trường mía  Tân Hưng cũ trước đây, hiện nông trường đã giải thể và công nhân cũ được nghỉ chế độ 01 lần và vẫn thực hiện thuê đất trồng mía dài hạn với nhà máy đường Nước Trong. Trong thời gian vừa qua Tôi thấy có những bộ phận đi cắm mốc khu vực đất nhà tôi hợp đồng ở khu vực suối Tà Hợp (khu vực doanh trại quân đội Trung đoàn 174) và họ trả lời là nhà nước sẽ thu hồi đất trong năm 2015 để giao cho quân đội. Thông tin này gây hoang mang cho người nằm trong diện tích cắm mốc thu hồi, do đây là nguồn thu nhập chính của gia đình và tác động nhiều đến đời sống của những người đã canh tác trên đất từ khi nông trường mới thành lập.

Là nông dân chúng tôi sẵn sàng ủng hộ trủ trương của tỉnh, tuy nhiên chúng tôi cần có thông tiin rõ ràng về chính sách thu hồi và đền bù để người dân yên tâm canh tác.

- Đề nghị tỉnh trả lời thông tin thu hồi đất khu vực suối Tà Hợp có chính xác không? nếu thu hồi thì bao giờ thu hồi? thu hồi diện tích bao nhiêu? chính sách đền bù như thế nào? đề nghị tỉnh trả lời rõ thông tin để bà con nông dân yên tâm canh tác.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: