(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Tăng lương cho những người có thu nhập thấp
Người hỏi : Giáo viên     Số điện thoại:      Email: giaovien.tc@gmail.com     Địa chỉ: Tây Ninh
Ngày hỏi: 23/12/2014 - 00 Giờ 57 phút     Ngày chuyển: 23/12/2014 - 07 Giờ 41 phút

Nội dung câu hỏi:

Theo tôi biết  từ ngày 1/1/2015 tới, sẽ thực hiện điều chỉnh tăng 8% lương đối với lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công và tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có thu nhập thấp (hệ số lương từ 2,34 trở xuống).

Tôi là gv mới ra trường có hệ số lương là 2.34. Vậy tôi có được hưởng tăng lương không?

cám ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 24/12/2014 - 14 Giờ 51 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở GDĐT trả lời:

Hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện việc tăng lương trên nên Sở chưa có cơ sở pháp lý để thực hiện.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Tăng lương cho những người có thu nhập thấp
 Nội dung câu hỏi:

Theo tôi biết  từ ngày 1/1/2015 tới, sẽ thực hiện điều chỉnh tăng 8% lương đối với lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công và tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có thu nhập thấp (hệ số lương từ 2,34 trở xuống).

Tôi là gv mới ra trường có hệ số lương là 2.34. Vậy tôi có được hưởng tăng lương không?

cám ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Theo tôi biết  từ ngày 1/1/2015 tới, sẽ thực hiện điều chỉnh tăng 8% lương đối với lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công và tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có thu nhập thấp (hệ số lương từ 2,34 trở xuống).

Tôi là gv mới ra trường có hệ số lương là 2.34. Vậy tôi có được hưởng tăng lương không?

cám ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: