(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Quy trình tiếp nhận và trả kết quả tại UBND cấp xa
Người hỏi : Cá nhận     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 22/12/2014 - 14 Giờ 23 phút     Ngày chuyển: 23/12/2014 - 07 Giờ 46 phút

Nội dung câu hỏi:

Vừa qua tôi có làm thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất cho con tôi tại Ủy ban nhân dân xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành, Tây Ninh. Tôi có thắc mắc một số điều kính xin quý cơ quan giải thích cho tôi được rõ:

1/. Ai là người tiếp nhận hồ sơ địa chính và giải thích, hướng dẫn cho công dân về thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất đai ?( Theo tôi biết là công chức Địa chính xã hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ nhưng tại sao UBND xã Trường Hòa lại để người không có chuyên môn về lĩnh vực đất đai tiếp nhận).

2/. Các mẫu giấy tờ quy định liên quan đến lĩnh vực đất đai có bắt buộc công dân phải đánh máy và thu tiền lệ phí đánh máy hay không ?.

3/. Quy trình và thời gian tiếp nhận hồ sơ là bao nhiêu ngày ? (tại sao tôi lại được cán bộ tiếp nhận của Văn phòng UBND xã Trường Hòa hẹn tới 07 ngày làm việc trong khi hồ sơ tôi đã đầy đủ thủ tục chỉ cần thông qua UBND xã ký xác nhận phần địa phường. Theo tôi được biết UBND tỉnh Tây Ninh đã có Quyết định số 2760/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 về việc ban hành thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện và UBND cấp xã thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong đó có quy định cụ thể “ việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp cấp đổi, tặng cho, chuyển nhượng...” thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện nhưng tại sao cán bộ tiếp nhận tại UBND xã Trường Hòa lại vặn vẹo, yêu cầu phải hồ sơ thế này thế nọ trong khi các yêu cầu đó  người tiếp nhận tại UBND huyện nói là dư thừa, không cần thiết đây có phải là hành vi vượt thẩm quyền, nhũng nhiễu hay không)

Rất mong quý cơ quan quan tâm trả lời!

Trân trọng.


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Quy trình tiếp nhận và trả kết quả tại UBND cấp xa
 Nội dung câu hỏi:

Vừa qua tôi có làm thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất cho con tôi tại Ủy ban nhân dân xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành, Tây Ninh. Tôi có thắc mắc một số điều kính xin quý cơ quan giải thích cho tôi được rõ:

1/. Ai là người tiếp nhận hồ sơ địa chính và giải thích, hướng dẫn cho công dân về thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất đai ?( Theo tôi biết là công chức Địa chính xã hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ nhưng tại sao UBND xã Trường Hòa lại để người không có chuyên môn về lĩnh vực đất đai tiếp nhận).

2/. Các mẫu giấy tờ quy định liên quan đến lĩnh vực đất đai có bắt buộc công dân phải đánh máy và thu tiền lệ phí đánh máy hay không ?.

3/. Quy trình và thời gian tiếp nhận hồ sơ là bao nhiêu ngày ? (tại sao tôi lại được cán bộ tiếp nhận của Văn phòng UBND xã Trường Hòa hẹn tới 07 ngày làm việc trong khi hồ sơ tôi đã đầy đủ thủ tục chỉ cần thông qua UBND xã ký xác nhận phần địa phường. Theo tôi được biết UBND tỉnh Tây Ninh đã có Quyết định số 2760/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 về việc ban hành thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện và UBND cấp xã thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong đó có quy định cụ thể “ việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp cấp đổi, tặng cho, chuyển nhượng...” thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện nhưng tại sao cán bộ tiếp nhận tại UBND xã Trường Hòa lại vặn vẹo, yêu cầu phải hồ sơ thế này thế nọ trong khi các yêu cầu đó  người tiếp nhận tại UBND huyện nói là dư thừa, không cần thiết đây có phải là hành vi vượt thẩm quyền, nhũng nhiễu hay không)

Rất mong quý cơ quan quan tâm trả lời!

Trân trọng.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Vừa qua tôi có làm thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất cho con tôi tại Ủy ban nhân dân xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành, Tây Ninh. Tôi có thắc mắc một số điều kính xin quý cơ quan giải thích cho tôi được rõ:

1/. Ai là người tiếp nhận hồ sơ địa chính và giải thích, hướng dẫn cho công dân về thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất đai ?( Theo tôi biết là công chức Địa chính xã hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ nhưng tại sao UBND xã Trường Hòa lại để người không có chuyên môn về lĩnh vực đất đai tiếp nhận).

2/. Các mẫu giấy tờ quy định liên quan đến lĩnh vực đất đai có bắt buộc công dân phải đánh máy và thu tiền lệ phí đánh máy hay không ?.

3/. Quy trình và thời gian tiếp nhận hồ sơ là bao nhiêu ngày ? (tại sao tôi lại được cán bộ tiếp nhận của Văn phòng UBND xã Trường Hòa hẹn tới 07 ngày làm việc trong khi hồ sơ tôi đã đầy đủ thủ tục chỉ cần thông qua UBND xã ký xác nhận phần địa phường. Theo tôi được biết UBND tỉnh Tây Ninh đã có Quyết định số 2760/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 về việc ban hành thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện và UBND cấp xã thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong đó có quy định cụ thể “ việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp cấp đổi, tặng cho, chuyển nhượng...” thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện nhưng tại sao cán bộ tiếp nhận tại UBND xã Trường Hòa lại vặn vẹo, yêu cầu phải hồ sơ thế này thế nọ trong khi các yêu cầu đó  người tiếp nhận tại UBND huyện nói là dư thừa, không cần thiết đây có phải là hành vi vượt thẩm quyền, nhũng nhiễu hay không)

Rất mong quý cơ quan quan tâm trả lời!

Trân trọng.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: