(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm xã hội
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email: minhtienctv@gmail.com     Địa chỉ: Phường 1, TP Tây Ninh.
Ngày hỏi: 10/11/2014 - 09 Giờ 02 phút     Ngày chuyển: 10/11/2014 - 11 Giờ 23 phút

Nội dung câu hỏi:

Trong thời gian trước đây tôi đi làm trong một đơn vị sự nghiệp nhà nước ngạch viên chức (khoảng 4 năm), sau này tôi chuyển sang một đơn vị khác ngạch công chức (thời gian khoảng 1 năm) và hiện tôi đã thôi việc. Nhưng khi tôi thôi việc cơ quan mới (ngạch công chức) chỉ thanh toán bảo hiểm cho tôi đúng 1 năm làm việc. Như vậy tôi có được thanh toán bảo hiểm (bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp) trong khoảng thời gian tôi làm viên chức không? Nếu có thì cơ quan nào thanh toán bảo hiểm cho tôi và thủ tục được tiến hành như thế nào?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm Xã hội Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 17/11/2014 - 11 Giờ 00 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh trả lời:

* Về chế độ bảo hiểm xã hội:

          Điều 30 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP, ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật BHXH quy định về điều kiện và mức hưởng BHXH một lần nêu rõ:

          "Sau 12 tháng nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội". Mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công đóng BHXH.

          Nếu thời gian 4 năm là viên chức trong đơn vị sự nghiệp mà chưa được hưởng chế độ BHXH một lần, bạn liên hệ cơ quan BHXH thành phố Tây Ninh để được hướng dẫn làm thủ tục hưởng chế độ BHXH.

* Về chế độ bảo hiểm thất nghiệp:

            Nghị định số 100/2012/NĐ-CP, ngày 21/11/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp, tại Điều 15 nêu rõ:

            Người thất nghiệp là người đang đóng bảo hiểm thất nghiệp mà bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc hợp đồng làm việc (HĐLV) được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

            1- Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi mất việc làm hoặc chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV theo quy định của pháp luật.

            Tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động được tính nếu người sử dụng lao động và người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động đã thực hiện HĐLĐ hoặc HĐLV ít nhất một ngày trong tháng đó.

            2- Đã đăng ký thất nghiệp với cơ quan lao động (Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh) khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV.

              3- Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, tính theo ngày làm việc kể từ ngày đăng ký với Trung tâm Giới thiệu việc làm.

          Như vậy, nếu thỏa mãn các điều kiện trên đây bạn sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

            Mức trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng Bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

           Đề nghị bạn liên hệ Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh để được hướng dẫn làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm xã hội
 Nội dung câu hỏi:

Trong thời gian trước đây tôi đi làm trong một đơn vị sự nghiệp nhà nước ngạch viên chức (khoảng 4 năm), sau này tôi chuyển sang một đơn vị khác ngạch công chức (thời gian khoảng 1 năm) và hiện tôi đã thôi việc. Nhưng khi tôi thôi việc cơ quan mới (ngạch công chức) chỉ thanh toán bảo hiểm cho tôi đúng 1 năm làm việc. Như vậy tôi có được thanh toán bảo hiểm (bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp) trong khoảng thời gian tôi làm viên chức không? Nếu có thì cơ quan nào thanh toán bảo hiểm cho tôi và thủ tục được tiến hành như thế nào?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Trong thời gian trước đây tôi đi làm trong một đơn vị sự nghiệp nhà nước ngạch viên chức (khoảng 4 năm), sau này tôi chuyển sang một đơn vị khác ngạch công chức (thời gian khoảng 1 năm) và hiện tôi đã thôi việc. Nhưng khi tôi thôi việc cơ quan mới (ngạch công chức) chỉ thanh toán bảo hiểm cho tôi đúng 1 năm làm việc. Như vậy tôi có được thanh toán bảo hiểm (bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp) trong khoảng thời gian tôi làm viên chức không? Nếu có thì cơ quan nào thanh toán bảo hiểm cho tôi và thủ tục được tiến hành như thế nào?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: