(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Lương tối thiểu chung trong dự toán xây dựng
Người hỏi : Công ty TNHH CHIC     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Tp.Hồ Chí Minh
Ngày hỏi: 08/11/2014 - 14 Giờ 39 phút     Ngày chuyển: 10/11/2014 - 08 Giờ 05 phút

Nội dung câu hỏi:

Hiện tại công ty tôi đang lập dự toán xây dựng công trình vốn ngân sách tại tỉnh Tây Ninh, theo nghị định 66/2013 NĐCP mức lương tối thiểu chung hiện nay là 1.150.000vnd. Vậy lúc lập bảng lương nhân công tôi có được áp dụng mức lương tối thiểu chung này không hay vẫn phải theo CV hướng dẫn 1484/HD-UBND ngày 09/07/2013 với mức lương tối thiểu chung là 1.050.000vnd? Mong được sở Xây dựng tỉnh giải đáp.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng     
Thời gian trả lời: 12/11/2014 - 10 Giờ 02 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Phòng KTVLXD trả lời câu hỏi trên như sau:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ về việc quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lương vũ trang, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2013 thì:

-       Mức lương cơ sở được tính hưởng kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 và thay thế mức lương tối thiểu chung quy định tại các văn bản về chế độ tiền lương và các chế độ khác có liên quan đến tiền lương;

-       Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ để tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này; tính mức hoạt động phí theo quy định của pháp luật; tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Theo đó, khi lập dự toán xây dựng công trình tại tỉnh Tây Ninh, đối với những khoản phụ cấp của lương nhân công trong xây dựng cơ bản liên quan đến mức lương cơ sở thì áp dụng mức lương cơ sở là 1.150.000 đồng/tháng.

Đây là nội dung trả lời về câu hỏi nêu trên để bạn đọc của Công ty TNHH CHIC, địa chỉ ở Tp.Hồ Chí Minh, biết thực hiện./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Lương tối thiểu chung trong dự toán xây dựng
 Nội dung câu hỏi:

Hiện tại công ty tôi đang lập dự toán xây dựng công trình vốn ngân sách tại tỉnh Tây Ninh, theo nghị định 66/2013 NĐCP mức lương tối thiểu chung hiện nay là 1.150.000vnd. Vậy lúc lập bảng lương nhân công tôi có được áp dụng mức lương tối thiểu chung này không hay vẫn phải theo CV hướng dẫn 1484/HD-UBND ngày 09/07/2013 với mức lương tối thiểu chung là 1.050.000vnd? Mong được sở Xây dựng tỉnh giải đáp.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Hiện tại công ty tôi đang lập dự toán xây dựng công trình vốn ngân sách tại tỉnh Tây Ninh, theo nghị định 66/2013 NĐCP mức lương tối thiểu chung hiện nay là 1.150.000vnd. Vậy lúc lập bảng lương nhân công tôi có được áp dụng mức lương tối thiểu chung này không hay vẫn phải theo CV hướng dẫn 1484/HD-UBND ngày 09/07/2013 với mức lương tối thiểu chung là 1.050.000vnd? Mong được sở Xây dựng tỉnh giải đáp.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: