(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Sữa chữa đường giao thông
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Phước Chỉ - Trảng Bàng
Ngày hỏi: 08/11/2014 - 21 Giờ 21 phút     Ngày chuyển: 10/11/2014 - 08 Giờ 06 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi là người dân sống ở 3 xã cánh Tây Huyện Trảng Bàng - tỉnh Tây Ninh. Hiện nay tôi thấy đoạn đường An Thạnh - Trà Cao (Hương Lộ 8), đã xuống cấp trầm trọng. Cứ mưa xuống dù nhỏ hay lớn đều ngập nước, và có rất nhiều chổ hỏng rất nặng (còn gọi là ổ Voi). Nhất là khu vực thuộc xã Phước Lưu (Gần trạm xăng dầu Kim Tâm); khu vực xã Phước Chỉ (Gần trạm xăng dầu Quang Sáu). Những điều tôi gởi đến quý lãnh đạo là sự thật. Mong quý lãnh đạo khảo sát và có kế hoạch sữa chữa sớm , vì đây là con đường rất nhiều người tham gia giao thông. Mà điều tôi quan tâm nhất là Các em học sinh đi học, người đi buôn, đi chợ, xe chở công nhân.... rất dễ xãy ra tay nạn.... Mong quý lãnh đạo cứu xét.

Trân trong!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Trảng Bàng     
Thời gian trả lời: 10/11/2014 - 11 Giờ 13 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Xin chào bạn!

            UBND huyện đã có ý kiến chỉ đạo các ngành chuyên môn của huyện tiến hành khảo sát lập dự toán nâng cấp, sửa chữa tuyến đường An Thạnh - Trà Cao ( đoàn từ cầu Phước Lưu đến cầu Bà Xẩm - Phước Chỉ) từ nguồn thu quỹ bảo trì đường bộ được trích lại cho huyện. Tuy nhiên, việc thu phí này chưa đảm bảo kế hoạch, đặc biệt là tại các xã Phước Lưu (4,2%KH), Phước Chỉ (27,8%KH), Bình Thạnh (5,95%KH) nên huyện không thể có nguồn kinh phí để bố trí sửa chữa, nâng cấp tuyến đường này. Trong thời gian tới, huyện sẽ chỉ đạo  các xã tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thu Quỹ này để đảm bảo có nguồn sửa chữa tuyến đường này, giải quyết bức xúc cho nhân dân

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Sữa chữa đường giao thông
 Nội dung câu hỏi:

Tôi là người dân sống ở 3 xã cánh Tây Huyện Trảng Bàng - tỉnh Tây Ninh. Hiện nay tôi thấy đoạn đường An Thạnh - Trà Cao (Hương Lộ 8), đã xuống cấp trầm trọng. Cứ mưa xuống dù nhỏ hay lớn đều ngập nước, và có rất nhiều chổ hỏng rất nặng (còn gọi là ổ Voi). Nhất là khu vực thuộc xã Phước Lưu (Gần trạm xăng dầu Kim Tâm); khu vực xã Phước Chỉ (Gần trạm xăng dầu Quang Sáu). Những điều tôi gởi đến quý lãnh đạo là sự thật. Mong quý lãnh đạo khảo sát và có kế hoạch sữa chữa sớm , vì đây là con đường rất nhiều người tham gia giao thông. Mà điều tôi quan tâm nhất là Các em học sinh đi học, người đi buôn, đi chợ, xe chở công nhân.... rất dễ xãy ra tay nạn.... Mong quý lãnh đạo cứu xét.

Trân trong!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi là người dân sống ở 3 xã cánh Tây Huyện Trảng Bàng - tỉnh Tây Ninh. Hiện nay tôi thấy đoạn đường An Thạnh - Trà Cao (Hương Lộ 8), đã xuống cấp trầm trọng. Cứ mưa xuống dù nhỏ hay lớn đều ngập nước, và có rất nhiều chổ hỏng rất nặng (còn gọi là ổ Voi). Nhất là khu vực thuộc xã Phước Lưu (Gần trạm xăng dầu Kim Tâm); khu vực xã Phước Chỉ (Gần trạm xăng dầu Quang Sáu). Những điều tôi gởi đến quý lãnh đạo là sự thật. Mong quý lãnh đạo khảo sát và có kế hoạch sữa chữa sớm , vì đây là con đường rất nhiều người tham gia giao thông. Mà điều tôi quan tâm nhất là Các em học sinh đi học, người đi buôn, đi chợ, xe chở công nhân.... rất dễ xãy ra tay nạn.... Mong quý lãnh đạo cứu xét.

Trân trong!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: