(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: nghi dịnh 19 chế độ thu hút
Người hỏi : ca nhan     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 12/09/2014 - 14 Giờ 14 phút     Ngày chuyển: 15/09/2014 - 07 Giờ 55 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi là giáo viên giảng dạy ở châu thành hiện có nhà ở ở thành phố tây ninh nhưng tôi chưa tách hộ khẩu ở hòa bình nhà mẹ chồng tôi, vậy tôi có được hưởng chế độ thu hút không?, Huyện châu thành xét theo hộ khẩu để phát thu hút cho giáo viên vậy có đúng đối tượng chưa? Trong khi đó tôi nhà thành phố tây ninh lại không được hưởng? nhờ cá c cấp giải đáp dùm thắc mắc hiện đến nay tôi chưa được hưởng theo chế độ nghị định 19!

Trân trọng! 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     
Thời gian trả lời: 18/09/2014 - 16 Giờ 10 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Câu hỏi của anh/chị đã được UBND huyện chuyển cho Phòng GD&ĐT

và Phòng GD&ĐT đã hứa sẽ trả lời anh/chi trong thời gian sớm nhất .

chân thành cám ơn anh chị đã đạt câu hỏi cho UBND huyện Châu Thành


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: nghi dịnh 19 chế độ thu hút
 Nội dung câu hỏi:

Tôi là giáo viên giảng dạy ở châu thành hiện có nhà ở ở thành phố tây ninh nhưng tôi chưa tách hộ khẩu ở hòa bình nhà mẹ chồng tôi, vậy tôi có được hưởng chế độ thu hút không?, Huyện châu thành xét theo hộ khẩu để phát thu hút cho giáo viên vậy có đúng đối tượng chưa? Trong khi đó tôi nhà thành phố tây ninh lại không được hưởng? nhờ cá c cấp giải đáp dùm thắc mắc hiện đến nay tôi chưa được hưởng theo chế độ nghị định 19!

Trân trọng! 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi là giáo viên giảng dạy ở châu thành hiện có nhà ở ở thành phố tây ninh nhưng tôi chưa tách hộ khẩu ở hòa bình nhà mẹ chồng tôi, vậy tôi có được hưởng chế độ thu hút không?, Huyện châu thành xét theo hộ khẩu để phát thu hút cho giáo viên vậy có đúng đối tượng chưa? Trong khi đó tôi nhà thành phố tây ninh lại không được hưởng? nhờ cá c cấp giải đáp dùm thắc mắc hiện đến nay tôi chưa được hưởng theo chế độ nghị định 19!

Trân trọng! 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: