(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Gấp: Hết hồ sơ thi tuyển viên chức giáo dục tại huyện DươngMinh Châu?
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Tây Ninh
Ngày hỏi: 12/09/2014 - 00 Giờ 58 phút     Ngày chuyển: 12/09/2014 - 08 Giờ 53 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gưiỉ SGD&ĐT.

Theo như thông báo trên website và các phương tiện thông tin đại chúng thì 19/9 mới hết hạn nộp hồ sơ. Nhưng khi em tôi tới PGD huyện Duong Minh Châu nộp hồ sơ nngày 10/9 thì nhân viên ở đó nói đã hết hồ sơ, không nhận nữa. Tôi có nói lại theo thông báo tới 19/9 mới hết hạn, thì nhân viên đó nói rằng, "thông báo vậy, nhưng hồ sơ bán hết rồi thì thôi không nhận hồ sơ nữa". 

Xin hỏi việc bán hồ sơ như vậy có đúng không? Xin trả lời vấn đề này gấp giúp tôi. Xin cảm ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 12/09/2014 - 17 Giờ 48 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở GDĐT trả lời:

Sở GDĐT đã trao đổi với Phòng GDĐT Dương Minh Châu. Bạn tiếp tục liên hệ với Phòng GDĐT Dương Minh Châu làm thủ tục theo thời hạn quy định của Sở GDĐT.

Trân trọng./.

Phòng TCCB


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Gấp: Hết hồ sơ thi tuyển viên chức giáo dục tại huyện DươngMinh Châu?
 Nội dung câu hỏi:

Kính gưiỉ SGD&ĐT.

Theo như thông báo trên website và các phương tiện thông tin đại chúng thì 19/9 mới hết hạn nộp hồ sơ. Nhưng khi em tôi tới PGD huyện Duong Minh Châu nộp hồ sơ nngày 10/9 thì nhân viên ở đó nói đã hết hồ sơ, không nhận nữa. Tôi có nói lại theo thông báo tới 19/9 mới hết hạn, thì nhân viên đó nói rằng, "thông báo vậy, nhưng hồ sơ bán hết rồi thì thôi không nhận hồ sơ nữa". 

Xin hỏi việc bán hồ sơ như vậy có đúng không? Xin trả lời vấn đề này gấp giúp tôi. Xin cảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gưiỉ SGD&ĐT.

Theo như thông báo trên website và các phương tiện thông tin đại chúng thì 19/9 mới hết hạn nộp hồ sơ. Nhưng khi em tôi tới PGD huyện Duong Minh Châu nộp hồ sơ nngày 10/9 thì nhân viên ở đó nói đã hết hồ sơ, không nhận nữa. Tôi có nói lại theo thông báo tới 19/9 mới hết hạn, thì nhân viên đó nói rằng, "thông báo vậy, nhưng hồ sơ bán hết rồi thì thôi không nhận hồ sơ nữa". 

Xin hỏi việc bán hồ sơ như vậy có đúng không? Xin trả lời vấn đề này gấp giúp tôi. Xin cảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: