(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hỏi về thủ tục Đăng kiểm xe ô tô
Người hỏi : Lê Bách Tùng     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 10/09/2014 - 22 Giờ 24 phút     Ngày chuyển: 11/09/2014 - 07 Giờ 57 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Quý cơ quan đăng kiểm!

Tôi ở tây ninh, dự định mua 1 xe ô tô từ tỉnh khác và chuyển vùng về đăng ký xe và đăng kiểm tại tây ninh.

Tình trạng xe đã qua 2 đời chủ:

- Chủ thứ 1 đã sang tên tên cho chủ thứ 2 và công an đã cấp giấy đăng ký xe mới và bản số xe mới cho chủ thứ 2 ở tỉnh khác.

- Nhưng chủ thứ 2 thấy thời gian đăng kiểm và phí bảo trì đường bộ tiếp theo của xe đến hết 05/2015 nên không đăng kiểm lại, nên thông tin trong giấy đăng kiểm vẫn là bản số xe cũ và tên chủ thứ 1.

Vậy nay tôi mua xe này thì khi chuyển về tỉnh có cần đăng kiểm lại không? Nếu đăng kiểm lại thì có phải đóng phí bảo trì đường bộ không? Thủ tục đăng kiểm cần những gì?

Xin cám ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải     
Thời gian trả lời: 15/09/2014 - 08 Giờ 25 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Giao thông vận tải Tây Ninh có nhận được câu hỏi của anh Lê Bách Tùng ngày 10/09/2014. Qua nghiên cứu câu hỏi Sở GTVT chuyển đến Công ty Cổ phần Đăng Kiểm Tây Ninh trả lời theo thẩm quyền.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hỏi về thủ tục Đăng kiểm xe ô tô
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Quý cơ quan đăng kiểm!

Tôi ở tây ninh, dự định mua 1 xe ô tô từ tỉnh khác và chuyển vùng về đăng ký xe và đăng kiểm tại tây ninh.

Tình trạng xe đã qua 2 đời chủ:

- Chủ thứ 1 đã sang tên tên cho chủ thứ 2 và công an đã cấp giấy đăng ký xe mới và bản số xe mới cho chủ thứ 2 ở tỉnh khác.

- Nhưng chủ thứ 2 thấy thời gian đăng kiểm và phí bảo trì đường bộ tiếp theo của xe đến hết 05/2015 nên không đăng kiểm lại, nên thông tin trong giấy đăng kiểm vẫn là bản số xe cũ và tên chủ thứ 1.

Vậy nay tôi mua xe này thì khi chuyển về tỉnh có cần đăng kiểm lại không? Nếu đăng kiểm lại thì có phải đóng phí bảo trì đường bộ không? Thủ tục đăng kiểm cần những gì?

Xin cám ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Quý cơ quan đăng kiểm!

Tôi ở tây ninh, dự định mua 1 xe ô tô từ tỉnh khác và chuyển vùng về đăng ký xe và đăng kiểm tại tây ninh.

Tình trạng xe đã qua 2 đời chủ:

- Chủ thứ 1 đã sang tên tên cho chủ thứ 2 và công an đã cấp giấy đăng ký xe mới và bản số xe mới cho chủ thứ 2 ở tỉnh khác.

- Nhưng chủ thứ 2 thấy thời gian đăng kiểm và phí bảo trì đường bộ tiếp theo của xe đến hết 05/2015 nên không đăng kiểm lại, nên thông tin trong giấy đăng kiểm vẫn là bản số xe cũ và tên chủ thứ 1.

Vậy nay tôi mua xe này thì khi chuyển về tỉnh có cần đăng kiểm lại không? Nếu đăng kiểm lại thì có phải đóng phí bảo trì đường bộ không? Thủ tục đăng kiểm cần những gì?

Xin cám ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: