(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: gửi tin bài đến cổng thong tin điệntử đoàn Đại biểu quốc hội và HĐND tỉnh Tây Ninh
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Tây Ninh
Ngày hỏi: 09/09/2014 - 15 Giờ 43 phút     Ngày chuyển: 10/09/2014 - 07 Giờ 44 phút

Nội dung câu hỏi:

XIn cho tôi được hỏi như sau:

Tôi muốn gửi các tin bài, hình ảnh về hoạt động của HĐND các cấp và các tin bài có liên quan đến xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh đến cổng thông tin điện tử của đoàn đại biểu quốc hội và HĐND tỉnh Tây Ninh thì gửi như thế nào và gửi đến địa chỉ nào?

xin carm ơn chương trìn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: VP Đoàn ĐBQH & HĐND     
Thời gian trả lời: 10/09/2014 - 08 Giờ 56 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn, để gửi tin, bài hoặc hình ảnh về hoạt động của HĐND các cấp...xin vui lòng gửi về cho Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH - HĐND Tình qua địa chỉ email: trunghdnd@gmail.com. Trân trọng.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: gửi tin bài đến cổng thong tin điệntử đoàn Đại biểu quốc hội và HĐND tỉnh Tây Ninh
 Nội dung câu hỏi:

XIn cho tôi được hỏi như sau:

Tôi muốn gửi các tin bài, hình ảnh về hoạt động của HĐND các cấp và các tin bài có liên quan đến xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh đến cổng thông tin điện tử của đoàn đại biểu quốc hội và HĐND tỉnh Tây Ninh thì gửi như thế nào và gửi đến địa chỉ nào?

xin carm ơn chương trìn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

XIn cho tôi được hỏi như sau:

Tôi muốn gửi các tin bài, hình ảnh về hoạt động của HĐND các cấp và các tin bài có liên quan đến xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh đến cổng thông tin điện tử của đoàn đại biểu quốc hội và HĐND tỉnh Tây Ninh thì gửi như thế nào và gửi đến địa chỉ nào?

xin carm ơn chương trìn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: