(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Tuyển công chức
Người hỏi : Cá Nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Châu Thành
Ngày hỏi: 10/09/2014 - 09 Giờ 45 phút     Ngày chuyển: 10/09/2014 - 11 Giờ 12 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi muốn biết thông tin về đợt tuyển dụng công chức năm 2014 của UBND huyện Châu Thành.Xin hỏi là UBND huyện Châu Thành có thi tuyển công chức không? Rất mong được sự giúp đỡ xin cảm ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     
Thời gian trả lời: 11/09/2014 - 14 Giờ 41 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND huyện xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

- theo như lịch của Sở Nội vụ thì đầu tháng 11 sẽ thi công chức cho tất cả Công chức toàn tỉnh.

- Bạn hãy theo dõi thường xuyên trên trang chủ của Sở Nội vụ " http://sonoivu.tayninh.gov.vn/"


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Tuyển công chức
 Nội dung câu hỏi:

Tôi muốn biết thông tin về đợt tuyển dụng công chức năm 2014 của UBND huyện Châu Thành.Xin hỏi là UBND huyện Châu Thành có thi tuyển công chức không? Rất mong được sự giúp đỡ xin cảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi muốn biết thông tin về đợt tuyển dụng công chức năm 2014 của UBND huyện Châu Thành.Xin hỏi là UBND huyện Châu Thành có thi tuyển công chức không? Rất mong được sự giúp đỡ xin cảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: