(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: nghi dinh sô 19/2013
Người hỏi : trần thị cẩm loan     Số điện thoại: 0949989798     Email: loantranyeuyeu@gmail.com     Địa chỉ: hòa thành tay ninh
Ngày hỏi: 15/08/2014 - 19 Giờ 39 phút     Ngày chuyển: 18/08/2014 - 11 Giờ 55 phút

Nội dung câu hỏi:

trường họp của chồng tôi, "Anh" đã dạy học tại vùng có điều kiện kinh tê khó khăn năm thứ 7, Vậy là đã hết 5 năm để hưởng phụ cấp thu hút." Anh" lại có hộ khẩu ở nơi mình công tác nên không được hưởng tiếp tục phụ cấp thu hút kéo dài. Vừa qua PGD nơi chúng tôi công tác có truy thu phụ cấp thu hút cho giáo viên trực tiếp giảng dạy tại vùng có điều kiện kinh tế khó khăn có hộ khẩu nơi khác đến( nơi không có điều kiện kinh tế khó khăn). Còn giáo viên có hộ khẩu vùng sâu lại không được truy lãnh.THáng 6 vừa rồi PGD lại làm hồ sơ cho những giáo viên có hộ khẩu vùng sâu truy lãnh phụ cấp thu hút. nhưng đến nay vẩn chưa thấy lãnh tiền. Mấy ngày nay tôi lại nghe một số hiệu trưởng về báo là không có tiền phụ cấp thu kéo dài nửa dâu.Vậy cho hỏi là thế nào?

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 18/08/2014 - 15 Giờ 04 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở GDĐT trả lời:

- Bạn nên liên hệ Phòng GDĐT huyện / thành phố gần nhất để biết thêm chi tiết. Địa chỉ, điện thoại Phòng GDĐT huyện / thành phố tại mục giới thiệu của Website tayninh.edu.vn

Bạn cho biết tháng 6 vừa rồi PGD lại làm hồ sơ cho những giáo viên có hộ khẩu vùng sâu truy lãnh phụ cấp thu hút là huyện nào bạn liên hệ ngay huyện đó sẽ có thông tin trả lời ngay.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: nghi dinh sô 19/2013
 Nội dung câu hỏi:

trường họp của chồng tôi, "Anh" đã dạy học tại vùng có điều kiện kinh tê khó khăn năm thứ 7, Vậy là đã hết 5 năm để hưởng phụ cấp thu hút." Anh" lại có hộ khẩu ở nơi mình công tác nên không được hưởng tiếp tục phụ cấp thu hút kéo dài. Vừa qua PGD nơi chúng tôi công tác có truy thu phụ cấp thu hút cho giáo viên trực tiếp giảng dạy tại vùng có điều kiện kinh tế khó khăn có hộ khẩu nơi khác đến( nơi không có điều kiện kinh tế khó khăn). Còn giáo viên có hộ khẩu vùng sâu lại không được truy lãnh.THáng 6 vừa rồi PGD lại làm hồ sơ cho những giáo viên có hộ khẩu vùng sâu truy lãnh phụ cấp thu hút. nhưng đến nay vẩn chưa thấy lãnh tiền. Mấy ngày nay tôi lại nghe một số hiệu trưởng về báo là không có tiền phụ cấp thu kéo dài nửa dâu.Vậy cho hỏi là thế nào?

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

trường họp của chồng tôi, "Anh" đã dạy học tại vùng có điều kiện kinh tê khó khăn năm thứ 7, Vậy là đã hết 5 năm để hưởng phụ cấp thu hút." Anh" lại có hộ khẩu ở nơi mình công tác nên không được hưởng tiếp tục phụ cấp thu hút kéo dài. Vừa qua PGD nơi chúng tôi công tác có truy thu phụ cấp thu hút cho giáo viên trực tiếp giảng dạy tại vùng có điều kiện kinh tế khó khăn có hộ khẩu nơi khác đến( nơi không có điều kiện kinh tế khó khăn). Còn giáo viên có hộ khẩu vùng sâu lại không được truy lãnh.THáng 6 vừa rồi PGD lại làm hồ sơ cho những giáo viên có hộ khẩu vùng sâu truy lãnh phụ cấp thu hút. nhưng đến nay vẩn chưa thấy lãnh tiền. Mấy ngày nay tôi lại nghe một số hiệu trưởng về báo là không có tiền phụ cấp thu kéo dài nửa dâu.Vậy cho hỏi là thế nào?

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: