(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thời gian thi công chức Thuế - Tây NInh
Người hỏi : Hà Thị Thúy Hằng     Số điện thoại: 01674708750     Email: hathithuyhang2011@gmail.com     Địa chỉ: Hòa Thành - Tây NInh
Ngày hỏi: 13/08/2014 - 19 Giờ 25 phút     Ngày chuyển: 14/08/2014 - 09 Giờ 09 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính chào,

Cho em hỏi lịch thi công chức thuế 2014 tại Tây Ninh dự kiến là vào thời gian nào vậy? 

Em xin cám ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thuế Tỉnh     
Thời gian trả lời: 14/08/2014 - 09 Giờ 31 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn!

Trước hết xin hoan nghênh bạn truy cập cổng thông tin điện tử Cục Thuế tỉnh Tây Ninh và có nguyện vọng đăng ký thi tuyển công chức thuế. Việc thi tuyển công chức thuế năm 2014  Bộ Tài chính – Tổng cục Thuế  đã có Thông báo tuyển dụng . Đề nghị bạn xem Thông báo tuyển dụng công chức thuế năm 2014 trên Website Tổng cục Thuế tại địa chỉ http://www,gdt.gov.vn và trên   Website Bộ Tài chính tại địa chỉ http://www,mof.gov.vn .

Trân trọng kính chào


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thời gian thi công chức Thuế - Tây NInh
 Nội dung câu hỏi:

Kính chào,

Cho em hỏi lịch thi công chức thuế 2014 tại Tây Ninh dự kiến là vào thời gian nào vậy? 

Em xin cám ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính chào,

Cho em hỏi lịch thi công chức thuế 2014 tại Tây Ninh dự kiến là vào thời gian nào vậy? 

Em xin cám ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: