(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Khi nào UBND xã Chà Là thông báo công khai đến người dân có đất nằm trong quy hoạch giai đoạn 2 KCN Chà Là về việc xóa bỏ quy hoạch treo này?
Người hỏi : Võ Phú Thọ     Số điện thoại: 0762636455     Email:      Địa chỉ: Cầu Khởi, Dương Minh Châu, Tây Ninh
Ngày hỏi: 20/02/2021 - 14 Giờ 14 phút     Ngày chuyển: 22/02/2021 - 08 Giờ 01 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi tên Võ Phú Thọ, có mảnh đất thuộc quy hoạch giai đoạn 2 KCN Chà Là (quy hoạch treo):

- Thửa đất số: 306, thuộc tờ bản đồ số: 32 (như hình ảnh đính kèm)

- Địa chỉ: xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

- Diện tích: 357,2 m2

- Mục đích sử dụng: đất trồng cây hàng năm khác

* Xin hỏi: khi nào UNBD xã Chà Là, Dương Minh Châu sẽ có kế hoạch thông báo công khai việc xóa bỏ quy hoạch giai đoạn 2 KCN Chà Là (quy hoạch treo) để tôi và người dân có đất đai thuộc quy hoạch giai đoạn 2 KCN Chà Là có thể chuyển đổi mục đích sử dụng đất (tách thửa, lên thồ cư xây nhà…)? Sau khi Thủ tướng Chính phủ đồng ý về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh theo công văn số 27/TTg-CN ngày 12/01/2021. Cụ thể, giảm diện tích Khu công nghiệp Chà Là từ 200 ha xuống 42,19 ha.

Xin chân thành cám ơn!

Thọ


Đính kèmFile đính kèm
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Dương Minh Châu     
Thời gian trả lời: 26/02/2021 - 15 Giờ 46 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND huyện trả lời như sau:

- Diện tích quy hoạch Khu Công nghiệp Chà Là được Thủ tướng Chính phủ đồng ý giảm diện tích quy hoạch từ 200 ha xuống 42,19 ha tại Công số 27/TTg-CN ngày 12/01/2021. Cụ thể: giảm diện tích Khu Công nghiệp Chà Là từ 200 ha xuống 42,9 ha.

- Việc xem xét, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đối với diện tích đất nằm trong quy hoạch khu công nghiệp Chà Là giai đoạn 2 (sau khi xóa quy hoạch Khu công nghiệp Chà Là giai đoạn 2) sẽ thực hiện theo Quyết định của UBND tỉnh trong quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030, sau khi đã được các Sở, Ngành tỉnh thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

 Việc chuyển mục đích sử dụng đất phải phù hợp quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất hàng năm được UBND tỉnh phê duyệt.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Khi nào UBND xã Chà Là thông báo công khai đến người dân có đất nằm trong quy hoạch giai đoạn 2 KCN Chà Là về việc xóa bỏ quy hoạch treo này?
 Nội dung câu hỏi:

Tôi tên Võ Phú Thọ, có mảnh đất thuộc quy hoạch giai đoạn 2 KCN Chà Là (quy hoạch treo):

- Thửa đất số: 306, thuộc tờ bản đồ số: 32 (như hình ảnh đính kèm)

- Địa chỉ: xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

- Diện tích: 357,2 m2

- Mục đích sử dụng: đất trồng cây hàng năm khác

* Xin hỏi: khi nào UNBD xã Chà Là, Dương Minh Châu sẽ có kế hoạch thông báo công khai việc xóa bỏ quy hoạch giai đoạn 2 KCN Chà Là (quy hoạch treo) để tôi và người dân có đất đai thuộc quy hoạch giai đoạn 2 KCN Chà Là có thể chuyển đổi mục đích sử dụng đất (tách thửa, lên thồ cư xây nhà…)? Sau khi Thủ tướng Chính phủ đồng ý về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh theo công văn số 27/TTg-CN ngày 12/01/2021. Cụ thể, giảm diện tích Khu công nghiệp Chà Là từ 200 ha xuống 42,19 ha.

Xin chân thành cám ơn!

Thọ

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi tên Võ Phú Thọ, có mảnh đất thuộc quy hoạch giai đoạn 2 KCN Chà Là (quy hoạch treo):

- Thửa đất số: 306, thuộc tờ bản đồ số: 32 (như hình ảnh đính kèm)

- Địa chỉ: xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

- Diện tích: 357,2 m2

- Mục đích sử dụng: đất trồng cây hàng năm khác

* Xin hỏi: khi nào UNBD xã Chà Là, Dương Minh Châu sẽ có kế hoạch thông báo công khai việc xóa bỏ quy hoạch giai đoạn 2 KCN Chà Là (quy hoạch treo) để tôi và người dân có đất đai thuộc quy hoạch giai đoạn 2 KCN Chà Là có thể chuyển đổi mục đích sử dụng đất (tách thửa, lên thồ cư xây nhà…)? Sau khi Thủ tướng Chính phủ đồng ý về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh theo công văn số 27/TTg-CN ngày 12/01/2021. Cụ thể, giảm diện tích Khu công nghiệp Chà Là từ 200 ha xuống 42,19 ha.

Xin chân thành cám ơn!

Thọ

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: