(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Quy hoạch đất
Người hỏi : Nguyễn Văn Được     Số điện thoại: 0397775072     Email: tamayeudao@gmail.com     Địa chỉ: Bình Thuận, Phước Bình , Trảng Bàng, Tây Ninh
Ngày hỏi: 20/01/2021 - 11 Giờ 41 phút     Ngày chuyển: 20/01/2021 - 15 Giờ 10 phút

Nội dung câu hỏi: Hiện nay tôi có một miếng đất ở xã Phước Bình huyện trảng bàng , là thửa đất số 644 tờ bản đồ số 29, xin hỏi bây giờ tôi đăng kí thổ cư được không ạ. Đất có nằm trong dự án quy hoạch nào không ạ
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND thị xã Trảng Bàng     
Thời gian trả lời: 28/01/2021 - 17 Giờ 02 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:
Chào Ông/Bà!
Ủy ban nhân dân thị xã Trảng Bàng đã nhận được câu hỏi của Ông/Ba và trả lời ông bà như sau:
Nội dung câu hỏi của Ông/Bà thuộc loại thông tin về dữ liệu đất đai. Theo khoản 2 Điều 15 Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định: “Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai ở địa phương là Văn phòng đăng ký đất đai. Đối với địa phương chưa xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh- Chi nhánh Trảng Bàng, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp dữ liệu đất đai từ hồ sơ địa chính theo phân cấp quản lý hồ sơ địa chính”.
Đồng thời, theo khoản 2 Điều 9 Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định: “Khai thác thông tin đất đai thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản tại cơ quan có thẩm quyền cung cấp dữ liệu đất đai”.
Do vậy, Ông/Bà điền đầy đủ các nội dung theo mẫu số 01/PYC ban kèm theo Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai tại Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Trảng Bàng hoặc UBND xã Phước Bình để được cung cấp thông tin theo yêu cầu.
Trân trọng!

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Quy hoạch đất
 Nội dung câu hỏi: Hiện nay tôi có một miếng đất ở xã Phước Bình huyện trảng bàng , là thửa đất số 644 tờ bản đồ số 29, xin hỏi bây giờ tôi đăng kí thổ cư được không ạ. Đất có nằm trong dự án quy hoạch nào không ạ
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi: Hiện nay tôi có một miếng đất ở xã Phước Bình huyện trảng bàng , là thửa đất số 644 tờ bản đồ số 29, xin hỏi bây giờ tôi đăng kí thổ cư được không ạ. Đất có nằm trong dự án quy hoạch nào không ạ
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: