(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Xin giấy phép xây dựng
Người hỏi : Nguyễn Thị Bé     Số điện thoại: 0972542252     Email:      Địa chỉ: Trảng Bàng
Ngày hỏi: 02/12/2020 - 07 Giờ 45 phút     Ngày chuyển: 02/12/2020 - 08 Giờ 02 phút

Nội dung câu hỏi:

Nhà tôi có miếng đất ở thuộc Khu phố Rạch sơn, Thị Trần Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, thuộc tờ Bđ 04, thửa 146, diện tích 244,6 mét vuông, loại đất ODT=50 mét vuông còn lại là đất trồng cây lâu năm, tôi có liên hệ Phòng TNMT huyện Gò Dầu để xin lên thổ cư, tôi dự định xây dựng nhà ở với diện tích 100 mét vuông, nhưng giấy CN QSDĐ của tôi được cấp chỉ có 50 mét vuông không đủ diện tích xây dựng nhà, Phòng TNMT huyện Gò Dầu có trả lời cho tôi không chuyển mục đích được vì đất nằm trong dự án quy hoạch đo thị Gò Dầu 1, Xin hỏi UBND huyện Gò Dầu, Phòng Kinh Tế Hạ Tầng tôi có được cấp giấy phép xây dựng với diện tích 50 mét vuông được hay không, Kính mong UBND huyện Gò Dầu, Phòng Kinh Tế Hạ Tầng xem xét tạo điều kiện cho tôi được xây dựng nhà để ở


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Gò Dầu     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 02/12/2020 - 14 Giờ 19 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Qua ý kiến phản ánh,  UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng kiểm tra làm rõ, kết quả như sau:

Hiện nay, dự án khu đô thị Gò Dầu 2 được UBND huyện  xây dựng ý tưởng và thực hiện quy trình về pháp lý đã kêu gọi đầu tư thực hiện dự án. Dự án này trong kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định 783/QĐ-UBND ngày 3/4/2019 Qua kiểm tra và đối chiếu với quy hoạch xây dựng được phê duyệt thì phần đất của Bà Nguyễn Thị Bé nằm trong dự án khu đô thị Gò Dầu 1. Do đó, UBND huyện Gò Dầu không thể cấp GPXD theo yêu cầu của Bà Nguyễn Thị Bé.

Đề nghị Bà Nguyễn Thị Bé liên hệ Phòng Kinh tế và hạ Tầng huyện Gò Dầu để được hướng dẫn và giải trình rõ thêm./.

UBND huyện Gò Dầu xin trả lời để ông (bà) biết.

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Xin giấy phép xây dựng
 Nội dung câu hỏi:

Nhà tôi có miếng đất ở thuộc Khu phố Rạch sơn, Thị Trần Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, thuộc tờ Bđ 04, thửa 146, diện tích 244,6 mét vuông, loại đất ODT=50 mét vuông còn lại là đất trồng cây lâu năm, tôi có liên hệ Phòng TNMT huyện Gò Dầu để xin lên thổ cư, tôi dự định xây dựng nhà ở với diện tích 100 mét vuông, nhưng giấy CN QSDĐ của tôi được cấp chỉ có 50 mét vuông không đủ diện tích xây dựng nhà, Phòng TNMT huyện Gò Dầu có trả lời cho tôi không chuyển mục đích được vì đất nằm trong dự án quy hoạch đo thị Gò Dầu 1, Xin hỏi UBND huyện Gò Dầu, Phòng Kinh Tế Hạ Tầng tôi có được cấp giấy phép xây dựng với diện tích 50 mét vuông được hay không, Kính mong UBND huyện Gò Dầu, Phòng Kinh Tế Hạ Tầng xem xét tạo điều kiện cho tôi được xây dựng nhà để ở

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Nhà tôi có miếng đất ở thuộc Khu phố Rạch sơn, Thị Trần Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, thuộc tờ Bđ 04, thửa 146, diện tích 244,6 mét vuông, loại đất ODT=50 mét vuông còn lại là đất trồng cây lâu năm, tôi có liên hệ Phòng TNMT huyện Gò Dầu để xin lên thổ cư, tôi dự định xây dựng nhà ở với diện tích 100 mét vuông, nhưng giấy CN QSDĐ của tôi được cấp chỉ có 50 mét vuông không đủ diện tích xây dựng nhà, Phòng TNMT huyện Gò Dầu có trả lời cho tôi không chuyển mục đích được vì đất nằm trong dự án quy hoạch đo thị Gò Dầu 1, Xin hỏi UBND huyện Gò Dầu, Phòng Kinh Tế Hạ Tầng tôi có được cấp giấy phép xây dựng với diện tích 50 mét vuông được hay không, Kính mong UBND huyện Gò Dầu, Phòng Kinh Tế Hạ Tầng xem xét tạo điều kiện cho tôi được xây dựng nhà để ở

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: