(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hóa đơn xuất bán cho Doanh Nghiệp chế xuất
Người hỏi : Ngọc Bích     Số điện thoại: 0928576809     Email: ngocbichn77@gmail.com      Địa chỉ: Tp Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Ngày hỏi: 28/08/2020 - 08 Giờ 41 phút     Ngày chuyển: 28/08/2020 - 08 Giờ 45 phút

Nội dung câu hỏi: Kính gửi quý cơ quan Tôi có một câu hỏi như sau. Công ty tôi cung cấp thiết bị, vật tư và nhân công lắp đặt nhà xưởng tại doanh nghiệp được áp dụng quy định doanh nghiệp chế xuất (công ty Brotex, KCN Phước Đông, Gò Dầu, Tây Ninh). Tuy nhiên trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không thể hiện ưu đãi về thuế GTGT. Công ty Brotex yêu cầu công ty chúng tôi phải xuất hóa đơn 0%. Cho tôi hỏi làm vậy có được không? Và cần phải có những giấy tờ, thủ tục nào để công ty chúng tôi xuất được hóa đơn 0%. Xin cảm ơn.
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thuế Tỉnh     
Thời gian trả lời: 03/09/2020 - 14 Giờ 24 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn!

Theo câu hỏi của bạn, Cục Thuế tỉnh Tây Ninh trả lời như sau:

Tại Khoản 20 Điều 4 và Khoản 1 Khoản 2 Điều 9  Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT

20. ...Hàng hóa, dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau.

Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập và được hưởng các ưu đãi về thuế như khu phi thuế quan theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa giữa các khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

...

Điều 9. Thuế suất 0%

1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.”

2. Điều kiện áp dụng thuế suất 0%.

 a) Đối với hàng hóa xuất khẩu:

- Có hợp đồng bán, gia công hàng hóa xuất khẩu; hợp đồng ủy thác xuất khẩu;

- Có chứng từ thanh toán tiền hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;

- Có tờ khai hải quan theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này.

b) Đối với dịch vụ xuất khẩu:

- Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;

- Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;

…”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty có cung cấp hàng hoá, dịch vụ cho doanh nghiệp được áp dụng quy định doanh nghiệp chế xuất (Công ty Brotex)  nếu thoả điều kiện tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% trừ các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính.

Trân trọng kính chào./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hóa đơn xuất bán cho Doanh Nghiệp chế xuất
 Nội dung câu hỏi: Kính gửi quý cơ quan Tôi có một câu hỏi như sau. Công ty tôi cung cấp thiết bị, vật tư và nhân công lắp đặt nhà xưởng tại doanh nghiệp được áp dụng quy định doanh nghiệp chế xuất (công ty Brotex, KCN Phước Đông, Gò Dầu, Tây Ninh). Tuy nhiên trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không thể hiện ưu đãi về thuế GTGT. Công ty Brotex yêu cầu công ty chúng tôi phải xuất hóa đơn 0%. Cho tôi hỏi làm vậy có được không? Và cần phải có những giấy tờ, thủ tục nào để công ty chúng tôi xuất được hóa đơn 0%. Xin cảm ơn.
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi: Kính gửi quý cơ quan Tôi có một câu hỏi như sau. Công ty tôi cung cấp thiết bị, vật tư và nhân công lắp đặt nhà xưởng tại doanh nghiệp được áp dụng quy định doanh nghiệp chế xuất (công ty Brotex, KCN Phước Đông, Gò Dầu, Tây Ninh). Tuy nhiên trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không thể hiện ưu đãi về thuế GTGT. Công ty Brotex yêu cầu công ty chúng tôi phải xuất hóa đơn 0%. Cho tôi hỏi làm vậy có được không? Và cần phải có những giấy tờ, thủ tục nào để công ty chúng tôi xuất được hóa đơn 0%. Xin cảm ơn.
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: