(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hỏi đáp về thi sát hạch lái xe hạng B2
Người hỏi : Nguyễn Lê Đông Quyền     Số điện thoại: 0772404050     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 02/07/2020 - 09 Giờ 56 phút     Ngày chuyển: 02/07/2020 - 14 Giờ 53 phút

Nội dung câu hỏi:
Tôi đã nhận được câu trả lời của Sở Lao động như sau:
Sau khi nhận được câu hỏi của Ông Nguyễn Lê Đông Quyền, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã yêu cầu Trung tâm Dịch vụ việc làm Tây Ninh có văn bản trả lời nội dung cụ thể như sau:
Ngày 22/9/2017, Trung tâm Dịch vụ việc làm Tây Ninh đã giao 39 bộ hồ sơ học lái xe ô tô của học viên liên quan đến làm giả giấy khám sức khỏe cho Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh. Ngày 17/7/2018, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh giao 20 bộ hồ sơ có giấy khám sức khỏe tại huyện Châu Thành cho Công an huyện Châu Thành và 19 bộ hồ sơ có giấy khám sức khỏe tại huyện Bến Cầu cho Công an huyện Bến Cầu xử lý. Các hồ sơ có giấy khám sức khỏe tại huyện Châu Thành đã được xử lý xong, các đối tượng có liên quan đã được Tòa án huyện Châu Thành kêu án và Sở Giao thông Vận tải đã có quyết định xử lý đối với 20 bộ hồ sơ của huyện Châu Thành. Còn 19 bộ hồ sơ do Công an huyện Bến Cầu giữ chưa được xử lý (trong đó có hồ sơ của học viên Nguyễn Lê Đông Quyền); Trung tâm đã 02 lần gửi văn bản đến Công an huyện Bến Cầu đề nghị xin nhận lại hồ sơ của học viên thì được Công an huyện Bến Cầu trả lời đang trong quá trình điều tra, xác minh, xử lý theo thẩm quyền. Trong thời gian tới Trung tâm Dịch vụ việc làm Tây Ninh sẽ trực tiếp làm việc với Công an huyện Bến Cầu để có hướng xử lý và thông báo cho học viên biết.
Thông tin cần trao đổi đề nghị liên hệ trực tiếp qua số điện thoại: 0917542363 (gặp cô Trang).
Trân trọng./.
Tôi đề nghị Sở Lao Động chỉ đạo cán bộ của Trung tâm xuống làm việc trực tiếp với Công An huyện Bến Cầu vì hiện nay hồ sơ đã rất lâu rồi và có văn bản trả lời, thông báo trực tiếp với học viên để học viên nắm rõ như thế nào. Khóa học của tôi tốt nghiệp năm 2016 ma đến nay 2020 đã 4 năm. Rất mong sự chỉ đạo của Sở Lao Động để học viên được cấp bằng đảm bảo cuộc sống. trân trọng cám ơn./.

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội     
Thời gian trả lời: 13/07/2020 - 06 Giờ 46 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào ông/bà!

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời câu hỏi như sau:

Trước khi trả lời câu hỏi của Ông Nguyễn Lê Đông Quyền vào ngày 02/7/2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã yêu cầu Trung tâm Dịch vụ việc làm Tây Ninh làm việc trực tiếp với Công an huyện Bến Cầu đề nghị xin nhận lại hồ sơ của học viên nhưng hồ sơ đang được thụ lý nên không trả lại. Công an huyện Bến Cầu hứa sẽ có văn bản xử lý vụ việc trên, khi nào có văn bản trả lời của Công an huyện Bến Cầu, Trung tâm sẽ thông báo trực tiếp cho học việc biết hướng xử lý hồ sơ trong thời gian sớm nhất.

Mọi thông tin cần trao đổi đề nghị liên hệ trực tiếp qua số điện thoại: 0917542363 (gặp cô Trang).

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hỏi đáp về thi sát hạch lái xe hạng B2
 Nội dung câu hỏi:
Tôi đã nhận được câu trả lời của Sở Lao động như sau:
Sau khi nhận được câu hỏi của Ông Nguyễn Lê Đông Quyền, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã yêu cầu Trung tâm Dịch vụ việc làm Tây Ninh có văn bản trả lời nội dung cụ thể như sau:
Ngày 22/9/2017, Trung tâm Dịch vụ việc làm Tây Ninh đã giao 39 bộ hồ sơ học lái xe ô tô của học viên liên quan đến làm giả giấy khám sức khỏe cho Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh. Ngày 17/7/2018, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh giao 20 bộ hồ sơ có giấy khám sức khỏe tại huyện Châu Thành cho Công an huyện Châu Thành và 19 bộ hồ sơ có giấy khám sức khỏe tại huyện Bến Cầu cho Công an huyện Bến Cầu xử lý. Các hồ sơ có giấy khám sức khỏe tại huyện Châu Thành đã được xử lý xong, các đối tượng có liên quan đã được Tòa án huyện Châu Thành kêu án và Sở Giao thông Vận tải đã có quyết định xử lý đối với 20 bộ hồ sơ của huyện Châu Thành. Còn 19 bộ hồ sơ do Công an huyện Bến Cầu giữ chưa được xử lý (trong đó có hồ sơ của học viên Nguyễn Lê Đông Quyền); Trung tâm đã 02 lần gửi văn bản đến Công an huyện Bến Cầu đề nghị xin nhận lại hồ sơ của học viên thì được Công an huyện Bến Cầu trả lời đang trong quá trình điều tra, xác minh, xử lý theo thẩm quyền. Trong thời gian tới Trung tâm Dịch vụ việc làm Tây Ninh sẽ trực tiếp làm việc với Công an huyện Bến Cầu để có hướng xử lý và thông báo cho học viên biết.
Thông tin cần trao đổi đề nghị liên hệ trực tiếp qua số điện thoại: 0917542363 (gặp cô Trang).
Trân trọng./.
Tôi đề nghị Sở Lao Động chỉ đạo cán bộ của Trung tâm xuống làm việc trực tiếp với Công An huyện Bến Cầu vì hiện nay hồ sơ đã rất lâu rồi và có văn bản trả lời, thông báo trực tiếp với học viên để học viên nắm rõ như thế nào. Khóa học của tôi tốt nghiệp năm 2016 ma đến nay 2020 đã 4 năm. Rất mong sự chỉ đạo của Sở Lao Động để học viên được cấp bằng đảm bảo cuộc sống. trân trọng cám ơn./.
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:
Tôi đã nhận được câu trả lời của Sở Lao động như sau:
Sau khi nhận được câu hỏi của Ông Nguyễn Lê Đông Quyền, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã yêu cầu Trung tâm Dịch vụ việc làm Tây Ninh có văn bản trả lời nội dung cụ thể như sau:
Ngày 22/9/2017, Trung tâm Dịch vụ việc làm Tây Ninh đã giao 39 bộ hồ sơ học lái xe ô tô của học viên liên quan đến làm giả giấy khám sức khỏe cho Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh. Ngày 17/7/2018, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh giao 20 bộ hồ sơ có giấy khám sức khỏe tại huyện Châu Thành cho Công an huyện Châu Thành và 19 bộ hồ sơ có giấy khám sức khỏe tại huyện Bến Cầu cho Công an huyện Bến Cầu xử lý. Các hồ sơ có giấy khám sức khỏe tại huyện Châu Thành đã được xử lý xong, các đối tượng có liên quan đã được Tòa án huyện Châu Thành kêu án và Sở Giao thông Vận tải đã có quyết định xử lý đối với 20 bộ hồ sơ của huyện Châu Thành. Còn 19 bộ hồ sơ do Công an huyện Bến Cầu giữ chưa được xử lý (trong đó có hồ sơ của học viên Nguyễn Lê Đông Quyền); Trung tâm đã 02 lần gửi văn bản đến Công an huyện Bến Cầu đề nghị xin nhận lại hồ sơ của học viên thì được Công an huyện Bến Cầu trả lời đang trong quá trình điều tra, xác minh, xử lý theo thẩm quyền. Trong thời gian tới Trung tâm Dịch vụ việc làm Tây Ninh sẽ trực tiếp làm việc với Công an huyện Bến Cầu để có hướng xử lý và thông báo cho học viên biết.
Thông tin cần trao đổi đề nghị liên hệ trực tiếp qua số điện thoại: 0917542363 (gặp cô Trang).
Trân trọng./.
Tôi đề nghị Sở Lao Động chỉ đạo cán bộ của Trung tâm xuống làm việc trực tiếp với Công An huyện Bến Cầu vì hiện nay hồ sơ đã rất lâu rồi và có văn bản trả lời, thông báo trực tiếp với học viên để học viên nắm rõ như thế nào. Khóa học của tôi tốt nghiệp năm 2016 ma đến nay 2020 đã 4 năm. Rất mong sự chỉ đạo của Sở Lao Động để học viên được cấp bằng đảm bảo cuộc sống. trân trọng cám ơn./.
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: