(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: cửa khẩu quốc tế Tân Nam
Người hỏi : cử tri     Số điện thoại: 02763822271     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 24/04/2020 - 20 Giờ 27 phút     Ngày chuyển: 27/04/2020 - 08 Giờ 14 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin cho biết tiến độ thực hiện đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng cửa khẩu quốc tế Tân Nam


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng     
Thời gian trả lời: 28/04/2020 - 11 Giờ 24 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Xây dựng trả lời như sau:

Tiến độ thực hiện đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng cửa khẩu quốc tế Tân Nam thực hiện theo Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng cửa khẩu quốc tế Tân Nam, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, giai đoạn thực hiện đến năm 2030./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: cửa khẩu quốc tế Tân Nam
 Nội dung câu hỏi:

Xin cho biết tiến độ thực hiện đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng cửa khẩu quốc tế Tân Nam

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin cho biết tiến độ thực hiện đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng cửa khẩu quốc tế Tân Nam

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: