(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Đề nghị sử dụng thêm dịch vụ bưu chính nhận trả hồ sơ
Người hỏi : null     Số điện thoại: null     Email: null     Địa chỉ: null
Ngày hỏi: 20/04/2020 - 18 Giờ 50 phút     Ngày chuyển: 21/04/2020 - 09 Giờ 47 phút

Nội dung câu hỏi: Hiện tại cổng thông tin hành chính của Tỉnh đã áp dụng đăng ký trực tuyến. Để tạo điều kiện tiết kiệm thời gian cho các cá nhân và tổ chức, tôi góp ý cơ quan hành chính có thể dịch vụ nhận trả hồ sơ qua đường bưu điện.
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Trung tâm giám sát, điều hành kinh tế, xã hội     
Thời gian trả lời: 04/05/2020 - 10 Giờ 04 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cám ơn ông/bà đã đóng góp ý kiến! 

Hiện nay, việc nhận và trả hồ sơ dịch vụ công đã được triển khai thông qua dịch vụ bưu chính công ích của Bưu điện với số tổng đài: 1900561563. Thông tin đến ông/bà được biết.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Đề nghị sử dụng thêm dịch vụ bưu chính nhận trả hồ sơ
 Nội dung câu hỏi: Hiện tại cổng thông tin hành chính của Tỉnh đã áp dụng đăng ký trực tuyến. Để tạo điều kiện tiết kiệm thời gian cho các cá nhân và tổ chức, tôi góp ý cơ quan hành chính có thể dịch vụ nhận trả hồ sơ qua đường bưu điện.
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi: Hiện tại cổng thông tin hành chính của Tỉnh đã áp dụng đăng ký trực tuyến. Để tạo điều kiện tiết kiệm thời gian cho các cá nhân và tổ chức, tôi góp ý cơ quan hành chính có thể dịch vụ nhận trả hồ sơ qua đường bưu điện.
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: