(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Gửi ánh đính kèm quán cà phê tại xã Suối Đá vẫn hoạt động trong dịch bệnh
Người hỏi : nguoi dan     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 19/04/2020 - 23 Giờ 58 phút     Ngày chuyển: 20/04/2020 - 09 Giờ 45 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi gửi ảnh chụp quán cà phê đầu cổng vào ấp Phước Bình, xã Suối Đá, huyện DMC vẫn bán bình thường trong đại dịch Corona


Đính kèmFile đính kèm
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Ban quản trị hệ thống hỏi đáp trực tuyến     
Thời gian trả lời: 28/04/2020 - 09 Giờ 18 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cám ơn ông/bà đã cung cấp thông tin và hình ảnh!

Đơn vị tiếp nhận đã chuyển câu hỏi đến đơn vị xử lý và câu hỏi đã được trả lời. Ông/bà có thể xem chi tiết tại địa chỉ: https://hoidap.tayninh.gov.vn/ChiTietHoiDapTT.aspx?id=7456

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Gửi ánh đính kèm quán cà phê tại xã Suối Đá vẫn hoạt động trong dịch bệnh
 Nội dung câu hỏi:

Tôi gửi ảnh chụp quán cà phê đầu cổng vào ấp Phước Bình, xã Suối Đá, huyện DMC vẫn bán bình thường trong đại dịch Corona

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi gửi ảnh chụp quán cà phê đầu cổng vào ấp Phước Bình, xã Suối Đá, huyện DMC vẫn bán bình thường trong đại dịch Corona

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: