(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: null
Người hỏi : Vo Van Trừ     Số điện thoại: 0968814578     Email: null     Địa chỉ: Xã Thanh Điền
Ngày hỏi: 18/04/2020 - 19 Giờ 07 phút     Ngày chuyển: 20/04/2020 - 08 Giờ 44 phút

Nội dung câu hỏi: Tôi thấy Sở GD thông báo ngày 3/5/20 cho hoc sinh các cấp đi học trở lại. Nên tôi có ý kiến: tỉnh TN thuộc nhóm nguy cơ cao nhiểm covid mà sao cho đi học sớm. Tôi cũng đề nghị cho hs MG nghỉ hè luôn.
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 21/04/2020 - 08 Giờ 30 phút
Đánh giá câu trả lời:     4 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

    Phòng Giáo dục Trung học - Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh  xin được trả lời câu hỏi của bạn như sau:

    - Công văn số 854/SGDĐT-GDTrH ngày 17/4/2020 của Sở GDĐT đã thông báo cho HS, SV toàn ngành nghỉ học đến hết 03/5/2020; còn thời gian đi học trở lại phải chờ vào đánh giá tình hình dịch bệnh của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của tỉnh, sự chấp thuận của UBND tỉnh.

    - Đối với việc kết thúc năm học: thực hiện theo khung thời gian năm học, cũng như hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: null
 Nội dung câu hỏi: Tôi thấy Sở GD thông báo ngày 3/5/20 cho hoc sinh các cấp đi học trở lại. Nên tôi có ý kiến: tỉnh TN thuộc nhóm nguy cơ cao nhiểm covid mà sao cho đi học sớm. Tôi cũng đề nghị cho hs MG nghỉ hè luôn.
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi: Tôi thấy Sở GD thông báo ngày 3/5/20 cho hoc sinh các cấp đi học trở lại. Nên tôi có ý kiến: tỉnh TN thuộc nhóm nguy cơ cao nhiểm covid mà sao cho đi học sớm. Tôi cũng đề nghị cho hs MG nghỉ hè luôn.
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: