(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Cấp phép xây dựng
Người hỏi : Nguyễn Hoàng Tiến     Số điện thoại: 0902556879     Email:      Địa chỉ: Dương Minh Châu
Ngày hỏi: 07/04/2020 - 16 Giờ 04 phút     Ngày chuyển: 07/04/2020 - 16 Giờ 09 phút

Nội dung câu hỏi:

Hiện tại gia đình tôi đang có nhu cầu xây hồ bơi để kinh doanh dịch vụ, bên cạnh đó sẽ làm mái che bằng kính năng lượng mặt trời để có thể bán điện lại cho công ty điện lực theo các chương trình kêu gọi, khuyến khích hiện nay của nhà nước. Vậy cho tôi hỏi:

1. Thủ tục cấp phép xây dựng gồm nhưng hồ sơ gì và cơ quan nào thụ lý hồ sơ

2. Thủ tục hoàn công công trình gồm những hồ sơ gì

Mong sớm nhận được hướng dẫn. Xin cảm ơn


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng     
Thời gian trả lời: 09/04/2020 - 13 Giờ 44 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng trả lời như sau:

1. Thủ tục cấp phép xây dựng gồm những hồ sơ gì và cơ quan nào thụ lý hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ của thủ tục cấp phép xây dựng được hướng dẫn tại địa chỉ: https://soxaydung.tayninh.gov.vn vào mục Thủ tục hành chính chọn Sở Xây dựng (41) chọn thủ tục cấp phép xây dựng (thủ tục số 4,5,6).

- Cơ quan cấp phép xây dựng được quy định tại Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

2. Thủ tục hoàn công công trình gồm những hồ sơ gì:

- Hiện nay, thủ tục hoàn công công trình không còn nữa, chỉ có thủ tục Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng và Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành.

- Thành phần hồ sơ của thủ tục nêu trên được hướng dẫn tại địa chỉ https://soxaydung.tayninh.gov.vn vào mục Thủ tục hành chính chọn Sở Xây dựng (41) chọn thủ tục Kiểm tra công tác nghiệm thu….(thủ tục số 38).

Sở Xây dựng trả lời để Ông Nguyễn Hoàng Tiến biết.

Trân trọng./.


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Cấp phép xây dựng
 Nội dung câu hỏi:

Hiện tại gia đình tôi đang có nhu cầu xây hồ bơi để kinh doanh dịch vụ, bên cạnh đó sẽ làm mái che bằng kính năng lượng mặt trời để có thể bán điện lại cho công ty điện lực theo các chương trình kêu gọi, khuyến khích hiện nay của nhà nước. Vậy cho tôi hỏi:

1. Thủ tục cấp phép xây dựng gồm nhưng hồ sơ gì và cơ quan nào thụ lý hồ sơ

2. Thủ tục hoàn công công trình gồm những hồ sơ gì

Mong sớm nhận được hướng dẫn. Xin cảm ơn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Hiện tại gia đình tôi đang có nhu cầu xây hồ bơi để kinh doanh dịch vụ, bên cạnh đó sẽ làm mái che bằng kính năng lượng mặt trời để có thể bán điện lại cho công ty điện lực theo các chương trình kêu gọi, khuyến khích hiện nay của nhà nước. Vậy cho tôi hỏi:

1. Thủ tục cấp phép xây dựng gồm nhưng hồ sơ gì và cơ quan nào thụ lý hồ sơ

2. Thủ tục hoàn công công trình gồm những hồ sơ gì

Mong sớm nhận được hướng dẫn. Xin cảm ơn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: