(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Trợ cấp thất nghiệp
Người hỏi : Giang     Số điện thoại: 0911979757     Email: gggggg@yahoo.com     Địa chỉ: Hòa Thành, Tây Ninh
Ngày hỏi: 03/04/2020 - 08 Giờ 06 phút     Ngày chuyển: 03/04/2020 - 09 Giờ 02 phút

Nội dung câu hỏi: Tôi muốn nộp HS trợ cấp thất nghiệp nhưng không đc. Sổ BH sắp hết hạn rồi. Hướng dẫn dùm tôi nha. 0911979757
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm Xã hội Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 05/04/2020 - 21 Giờ 16 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

     Trường hợp của Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh trả lời như sau:

     - Theo quy định, thời hạn đăng ký bảo hiểm thất nghiệp là 03 tháng kể từ ngày ghi trên quyết định nghỉ việc.

     - Nếu hồ sơ của bạn sắp hết hạn đăng ký bảo hiểm thất nghiệp thì bạn đến trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh để nộp hồ sơ hoặc nộp hồ sơ qua Bưu điện. (Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh: số 129, đường CMT8, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; số điện thoại liên hệ: 0273.3631.774).


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Trợ cấp thất nghiệp
 Nội dung câu hỏi: Tôi muốn nộp HS trợ cấp thất nghiệp nhưng không đc. Sổ BH sắp hết hạn rồi. Hướng dẫn dùm tôi nha. 0911979757
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi: Tôi muốn nộp HS trợ cấp thất nghiệp nhưng không đc. Sổ BH sắp hết hạn rồi. Hướng dẫn dùm tôi nha. 0911979757
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: