(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Ứng dụng mua bán nông sản
Người hỏi : Nông dân     Số điện thoại: 0784154245     Email: Chauphuonghoa782@gmail.com     Địa chỉ: Châu Thành, Tây Ninh
Ngày hỏi: 02/04/2020 - 20 Giờ 13 phút     Ngày chuyển: 06/04/2020 - 08 Giờ 42 phút

Nội dung câu hỏi: Khi mua bán nông sản như lúa, ngô, sắn hay hoa màu... nhà nông thường bán qua thương lái thông qua sự giới thiệu của người quen, đó là cách nhanh nhất hiện tại nhưng lắm khi bị ép giá. Xin hỏi hiện tại tỉnh ta có kênh liên kết nào (có thể là online qua ứng dụng) giữa nhà nông và người thu mua với giá niêm yết, trong đó có sự đăng ký rõ giữa nhà nông và người thu mua vừa đảm bảo nguồn ra và xuất xứ của nông sản mà nhà nông đỡ bị ép giá ạ.
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     
Thời gian trả lời: 15/04/2020 - 08 Giờ 18 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

        Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời nội dung câu hỏi trên như sau:

        Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh chưa có kênh liên kết ứng dụng online mua bán nông sản đang hoạt động nhưng có Sàn Nông sản điện tử Tây Ninh chuẩn bị hoạt động, cụ thể:

        Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch mua bán nông sản trên địa bàn Tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, VNPT Tây Ninh xây dựng và đang trong giai đoạn hoàn thiện Sàn nông sản điện tử Tây Ninh (Website: https://sannongsantayninh.gov.vn) để đi vào hoạt động. Các Doanh nghiệp, Hợp tác xã, cá nhân nếu có nhu cầu đăng ký thông tin giao dịch nông sản trên Sàn nông sản điện tử Tây Ninh thì có thể liên hệ trực tiếp với đầu mối hỗ trợ kỹ thuật hệ thống trực tiếp với tổ chức và cá nhân sau:

        Trung tâm Công nghệ thông tin: Số điện thoại 0276.3827366.

        - Phan Hoàng Việt Quốc– Trung tâm công nghệ thông tin- sđt: 0918342737.

        - Phạm Thị Hồng Nga- Trung tâm công nghệ thông tin- sđt: 0945155552.

        Ngoài ra, nhằm tăng cường việc liên kết sản xuất – tiêu thụ giữa doanh nghiệp và người dân, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2029/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 về việc phê duyệt Đề án phát triển chuỗi giá trị và cụm ngành hàng nông nghiệp tỉnh Tây Ninh và đã triển khai đến các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố. Trong năm 2020, Sở Nông nghiệp đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phấm đối với cây trồng, vật nuôi thế mạnh của tỉnh như: rau, mì, cây ăn quả, lúa, bò sữa, gà ta…

        Ngành Nông nghiệp cũng thường xuyên phối hợp với UBND các huyện, Thị xã và Thành phố tuyên truyền các chính sách hỗ trợ trong sản xuất nông nghiệp đến các tổ chức, cá nhân, trong đó có Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh về hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2025 và Quyết định số 2746/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tây Ninh ngày 12/11/2018 về Phê duyệt danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2018-2020.

       Các tổ chức, cá nhân có thể liên hệ với Phòng nông nghiệp huyện hoặc phòng Kinh tế thị xã, thành phố (nơi cư trú) hoặc Phòng Phát triển Nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được hướng dẫn và đăng ký tham gia liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và thụ hưởng các chính sách trên.

        Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời đến Nhân dân được biết./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Ứng dụng mua bán nông sản
 Nội dung câu hỏi: Khi mua bán nông sản như lúa, ngô, sắn hay hoa màu... nhà nông thường bán qua thương lái thông qua sự giới thiệu của người quen, đó là cách nhanh nhất hiện tại nhưng lắm khi bị ép giá. Xin hỏi hiện tại tỉnh ta có kênh liên kết nào (có thể là online qua ứng dụng) giữa nhà nông và người thu mua với giá niêm yết, trong đó có sự đăng ký rõ giữa nhà nông và người thu mua vừa đảm bảo nguồn ra và xuất xứ của nông sản mà nhà nông đỡ bị ép giá ạ.
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi: Khi mua bán nông sản như lúa, ngô, sắn hay hoa màu... nhà nông thường bán qua thương lái thông qua sự giới thiệu của người quen, đó là cách nhanh nhất hiện tại nhưng lắm khi bị ép giá. Xin hỏi hiện tại tỉnh ta có kênh liên kết nào (có thể là online qua ứng dụng) giữa nhà nông và người thu mua với giá niêm yết, trong đó có sự đăng ký rõ giữa nhà nông và người thu mua vừa đảm bảo nguồn ra và xuất xứ của nông sản mà nhà nông đỡ bị ép giá ạ.
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: