(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: NOi vu
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 27/06/2014 - 10 Giờ 31 phút     Ngày chuyển: 29/06/2014 - 21 Giờ 32 phút

Nội dung câu hỏi:

Cho tôi được hỏi tôi đang nằm trong biên chế nhưng hiện tại tôi không muốn làm ở cơ quan đó nữa vì làm k đúng ngành tôi đã học nên tôi muốn thi công chức qua cơ quan khác để làm khi tỉnh tổ chức thi công chức có được không?Khi thi đậu qua cơ quan khác tôi mới làm đơn xin nghĩ việc cơ quan cũ có được không?Có vi phạm gì không?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 05/08/2014 - 10 Giờ 48 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trường hợp của bạn nếu thủ trưởng cơ quan đơn vị của bạn đồng ý cho bạn đi thi tuyển công chức thì bạn được thi. Khi thi đậu công chức cơ quan khác thủ trưởng cơ quan cũ cho bạn nghĩ việc.

Trân Trọng./.

Phòng Đào tạo Bồi dưỡng 0663839968


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: NOi vu
 Nội dung câu hỏi:

Cho tôi được hỏi tôi đang nằm trong biên chế nhưng hiện tại tôi không muốn làm ở cơ quan đó nữa vì làm k đúng ngành tôi đã học nên tôi muốn thi công chức qua cơ quan khác để làm khi tỉnh tổ chức thi công chức có được không?Khi thi đậu qua cơ quan khác tôi mới làm đơn xin nghĩ việc cơ quan cũ có được không?Có vi phạm gì không?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cho tôi được hỏi tôi đang nằm trong biên chế nhưng hiện tại tôi không muốn làm ở cơ quan đó nữa vì làm k đúng ngành tôi đã học nên tôi muốn thi công chức qua cơ quan khác để làm khi tỉnh tổ chức thi công chức có được không?Khi thi đậu qua cơ quan khác tôi mới làm đơn xin nghĩ việc cơ quan cũ có được không?Có vi phạm gì không?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: