(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Nội vụ
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email: B@TayNinh.gov.vn     Địa chỉ:
Ngày hỏi: 25/06/2014 - 10 Giờ 31 phút     Ngày chuyển: 25/06/2014 - 15 Giờ 29 phút

Nội dung câu hỏi:

Cho tôi hỏi theo Tiêu chuẩn nghiệp vụ của các ngạch công chức ngành hành chính (theo Quyết định số 414/TCCP-VC ngày 29/05/1993 của Ban Tổ chức cán bộ Chính Phủ nay là Bộ Nội vụ có quy định như sau:

CHUYÊN VIÊN CAO CẤP ngoài các yêu cầu khác thì có yêu cầu

yêu cầu trình độ

- Là chuyên viên chính, có thời gian tối thiểu ở ngạch là 06 năm.

- Tốt nghiệp Học viện Hành chính Quốc gia ở ngạch chuyên viên cao cấp.

- Chính trị cao cấp.

- Có ít nhất 1 ngoại ngữ trình độ C (đọc, nói thông thạo).

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

- Có công trình nghiên cứu lý luận về khoa học quản lý sáng tạo được Hội đồng khoa học ngành thừa nhận, đưa vào áp dụng có hiệu quả./.

CHUYÊN VIÊN CHÍNH

- Có trình độ đại học và tốt nghiệp Học viện hành chính quốc gia ngạch chuyên viên chính.

- Nếu là chuyên viên thì phải qua 1 khóa theo chương trình của Học viện hành chính quốc gia và có thời gian tối thiểu ở ngạch là 9 năm.

- Có 1 ngoại ngữ trình độ B (đọc nói thông thường).

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

- Có những đề án, công trình có sáng tạo trong quản lý (được Hội đồng khoa học hoặc Bộ thừa nhận đưa vào áp dụng có hiệu quả).

CHUYÊN VIÊN  thì đã áp dụng rồi còn ngạch Chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp thì như thế nào xin cơ quan chức năng giải thích thêm. Trân trọng cám ơn
 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 05/08/2014 - 10 Giờ 47 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trường hợp câu hỏi của bạn không rõ, những người đang công tác tại cơ quan hành chính nhà nước nếu thi tuyển công chức và đủ diều kiện tiêu chuẩn theo quy định thì bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên. Sau đó, nếu đủ điều kiện theo quy định tại Quyết định số 414/TCCP-VC ngày 29/05/1993 của Ban Tổ chức cán bộ Chính Phủ nay là Bộ Nội vụ thì thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính, từ ngạch chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp.

Trân Trọng./.

Phòng Đào tạo Bồi dưỡng - Sở Nội vụ 0663839968


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Nội vụ
 Nội dung câu hỏi:

Cho tôi hỏi theo Tiêu chuẩn nghiệp vụ của các ngạch công chức ngành hành chính (theo Quyết định số 414/TCCP-VC ngày 29/05/1993 của Ban Tổ chức cán bộ Chính Phủ nay là Bộ Nội vụ có quy định như sau:

CHUYÊN VIÊN CAO CẤP ngoài các yêu cầu khác thì có yêu cầu

yêu cầu trình độ

- Là chuyên viên chính, có thời gian tối thiểu ở ngạch là 06 năm.

- Tốt nghiệp Học viện Hành chính Quốc gia ở ngạch chuyên viên cao cấp.

- Chính trị cao cấp.

- Có ít nhất 1 ngoại ngữ trình độ C (đọc, nói thông thạo).

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

- Có công trình nghiên cứu lý luận về khoa học quản lý sáng tạo được Hội đồng khoa học ngành thừa nhận, đưa vào áp dụng có hiệu quả./.

CHUYÊN VIÊN CHÍNH

- Có trình độ đại học và tốt nghiệp Học viện hành chính quốc gia ngạch chuyên viên chính.

- Nếu là chuyên viên thì phải qua 1 khóa theo chương trình của Học viện hành chính quốc gia và có thời gian tối thiểu ở ngạch là 9 năm.

- Có 1 ngoại ngữ trình độ B (đọc nói thông thường).

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

- Có những đề án, công trình có sáng tạo trong quản lý (được Hội đồng khoa học hoặc Bộ thừa nhận đưa vào áp dụng có hiệu quả).

CHUYÊN VIÊN  thì đã áp dụng rồi còn ngạch Chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp thì như thế nào xin cơ quan chức năng giải thích thêm. Trân trọng cám ơn
 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cho tôi hỏi theo Tiêu chuẩn nghiệp vụ của các ngạch công chức ngành hành chính (theo Quyết định số 414/TCCP-VC ngày 29/05/1993 của Ban Tổ chức cán bộ Chính Phủ nay là Bộ Nội vụ có quy định như sau:

CHUYÊN VIÊN CAO CẤP ngoài các yêu cầu khác thì có yêu cầu

yêu cầu trình độ

- Là chuyên viên chính, có thời gian tối thiểu ở ngạch là 06 năm.

- Tốt nghiệp Học viện Hành chính Quốc gia ở ngạch chuyên viên cao cấp.

- Chính trị cao cấp.

- Có ít nhất 1 ngoại ngữ trình độ C (đọc, nói thông thạo).

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

- Có công trình nghiên cứu lý luận về khoa học quản lý sáng tạo được Hội đồng khoa học ngành thừa nhận, đưa vào áp dụng có hiệu quả./.

CHUYÊN VIÊN CHÍNH

- Có trình độ đại học và tốt nghiệp Học viện hành chính quốc gia ngạch chuyên viên chính.

- Nếu là chuyên viên thì phải qua 1 khóa theo chương trình của Học viện hành chính quốc gia và có thời gian tối thiểu ở ngạch là 9 năm.

- Có 1 ngoại ngữ trình độ B (đọc nói thông thường).

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

- Có những đề án, công trình có sáng tạo trong quản lý (được Hội đồng khoa học hoặc Bộ thừa nhận đưa vào áp dụng có hiệu quả).

CHUYÊN VIÊN  thì đã áp dụng rồi còn ngạch Chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp thì như thế nào xin cơ quan chức năng giải thích thêm. Trân trọng cám ơn
 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: