(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: đăng ký nộp hồ sơ online
Người hỏi : nguyễn văn thái     Số điện thoại: 0979554392     Email: nvthai6394@gmail.com     Địa chỉ: UBND huyện gò dầu
Ngày hỏi: 31/03/2020 - 19 Giờ 03 phút     Ngày chuyển: 01/04/2020 - 09 Giờ 30 phút

Nội dung câu hỏi:

do dịch bệnh Covid - 19 nên sở Tài Nguyên và Môi Trường không tiếp nhận hồ sơ trực tiếp mà phải đăng ký nộp hồ sơ online , nhưng tui lên ứng dụng zalo thì không tìm thấy sở Tài Nguyên và Môi Trường thì phải làm sao và nộp hồ sơ như thế nào đây ạ ?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Trung tâm giám sát, điều hành kinh tế, xã hội     
Thời gian trả lời: 01/04/2020 - 10 Giờ 29 phút
Đánh giá câu trả lời:     10 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trung tâm Giám sát, điều hành kinh tế, xã hội tỉnh Tây Ninh đã liên hệ trực tiếp và hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến. Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: đăng ký nộp hồ sơ online
 Nội dung câu hỏi:

do dịch bệnh Covid - 19 nên sở Tài Nguyên và Môi Trường không tiếp nhận hồ sơ trực tiếp mà phải đăng ký nộp hồ sơ online , nhưng tui lên ứng dụng zalo thì không tìm thấy sở Tài Nguyên và Môi Trường thì phải làm sao và nộp hồ sơ như thế nào đây ạ ?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

do dịch bệnh Covid - 19 nên sở Tài Nguyên và Môi Trường không tiếp nhận hồ sơ trực tiếp mà phải đăng ký nộp hồ sơ online , nhưng tui lên ứng dụng zalo thì không tìm thấy sở Tài Nguyên và Môi Trường thì phải làm sao và nộp hồ sơ như thế nào đây ạ ?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: