(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Sử dụng bằng cấp giả trong thời gian làm việc thuộc cơ quan nhà nước
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại: 123456     Email:      Địa chỉ: Trảng Bàng, Tây Ninh
Ngày hỏi: 31/03/2020 - 14 Giờ 20 phút     Ngày chuyển: 31/03/2020 - 16 Giờ 10 phút

Nội dung câu hỏi:

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có đối tượng sử dụng bằng cấp giả làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, kính mong UBND tỉnh cho biết quy trình thực hiện xử lý đối tượng vi phạm theo luật định.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 09/04/2020 - 07 Giờ 34 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn,

Về quy trình thực hiện xử lý kỷ luật đối với công chức được quy định tại Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ Quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức. Bạn có thể tham khảo tại Nghị định này.

Thân ái chào bạn.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Sử dụng bằng cấp giả trong thời gian làm việc thuộc cơ quan nhà nước
 Nội dung câu hỏi:

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có đối tượng sử dụng bằng cấp giả làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, kính mong UBND tỉnh cho biết quy trình thực hiện xử lý đối tượng vi phạm theo luật định.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có đối tượng sử dụng bằng cấp giả làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, kính mong UBND tỉnh cho biết quy trình thực hiện xử lý đối tượng vi phạm theo luật định.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: