(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Áp dụng Định mức xây dựng
Người hỏi : Ban quản lý dự án ĐTXD thị xã Hòa Thành     Số điện thoại: 0983890605     Email: bqldahth@gmail.com     Địa chỉ: 51,Hùng vương, khu phố 2, phường Long Hoa, thị xã Hòa Thàn
Ngày hỏi: 31/03/2020 - 10 Giờ 02 phút     Ngày chuyển: 31/03/2020 - 10 Giờ 06 phút

Nội dung câu hỏi:

       Trong quá trình thực hiện lập dự toán mới có hai định mức mã hiệu, đơn giá: AD.22211 (Làm mặt đường đá 4x6 chèn cấp phối tự nhiên, chiều dày mặt đường đã lèn ép dày 10cm) và mã hiệu AD.24131 (Láng mặt đường 3 lớp nhựa dày 3,5cm, tiêu chuẩn nhựa 4,5kg/m2) trước đây có hướng dẫn tại công bố định mức 1776/BXD-VP ngày 16/08/2007 nhưng nay không có trong hướng dẫn tại Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019.

      Để thực hiện điều chỉnh dự toán theo đúng quy định, Ban quản lý dự án ĐTXD thị xã Hòa Thành xin tham khảo Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh cho  áp dụng định mức 02 mã hiệu, đơn giá nêu trên theo mã định mức như đã nêu trên.

      Trân trọng./.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng     
Thời gian trả lời: 07/04/2020 - 09 Giờ 19 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng trả lời như sau:

- Đối với hai công tác nêu trên chưa có trong hệ thống định mức dự toán xây dựng được Bộ Xây dựng ban hành tại Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 thì thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 15 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng, cụ thể như sau:

+ Chủ đầu tư tổ chức xác định các định mức dự toán xây dựng công trình mới làm cơ sở xác định đơn giá xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

+ Chủ đầu tư có trách nhiệm tổng hợp danh mục các công tác điều chỉnh định mức, xây dựng định mức mới chưa có trong danh mục định mức ban hành, báo cáo cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp và tổ chức khảo sát xây dựng định mức dự toán xây dựng công trình trong quá trình thi công xây dựng theo phương pháp Bộ Xây dựng hướng dẫn.

+ Chủ đầu tư tổng hợp kết quả xây dựng định mức gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp trình cấp có thẩm quyền ban hành sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng đồng thời gửi về Bộ Xây dựng để theo dõi, quản lý.

- Chủ đầu tư được thuê tổ chức tư vấn quản lý chi phí đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng để lập, điều chỉnh, thẩm tra các định mức xây dựng tại Khoản 4 Điều 15 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP.

Sở Xây dựng trả lời để Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Hòa Thành nghiên cứu thực hiện.

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Áp dụng Định mức xây dựng
 Nội dung câu hỏi:

       Trong quá trình thực hiện lập dự toán mới có hai định mức mã hiệu, đơn giá: AD.22211 (Làm mặt đường đá 4x6 chèn cấp phối tự nhiên, chiều dày mặt đường đã lèn ép dày 10cm) và mã hiệu AD.24131 (Láng mặt đường 3 lớp nhựa dày 3,5cm, tiêu chuẩn nhựa 4,5kg/m2) trước đây có hướng dẫn tại công bố định mức 1776/BXD-VP ngày 16/08/2007 nhưng nay không có trong hướng dẫn tại Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019.

      Để thực hiện điều chỉnh dự toán theo đúng quy định, Ban quản lý dự án ĐTXD thị xã Hòa Thành xin tham khảo Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh cho  áp dụng định mức 02 mã hiệu, đơn giá nêu trên theo mã định mức như đã nêu trên.

      Trân trọng./.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

       Trong quá trình thực hiện lập dự toán mới có hai định mức mã hiệu, đơn giá: AD.22211 (Làm mặt đường đá 4x6 chèn cấp phối tự nhiên, chiều dày mặt đường đã lèn ép dày 10cm) và mã hiệu AD.24131 (Láng mặt đường 3 lớp nhựa dày 3,5cm, tiêu chuẩn nhựa 4,5kg/m2) trước đây có hướng dẫn tại công bố định mức 1776/BXD-VP ngày 16/08/2007 nhưng nay không có trong hướng dẫn tại Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019.

      Để thực hiện điều chỉnh dự toán theo đúng quy định, Ban quản lý dự án ĐTXD thị xã Hòa Thành xin tham khảo Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh cho  áp dụng định mức 02 mã hiệu, đơn giá nêu trên theo mã định mức như đã nêu trên.

      Trân trọng./.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: