(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: phản ánh
Người hỏi : tập thể     Số điện thoại: không có     Email:      Địa chỉ: thành phố tây ninh
Ngày hỏi: 29/02/2020 - 10 Giờ 21 phút     Ngày chuyển: 02/03/2020 - 09 Giờ 28 phút

Nội dung câu hỏi:

chúng tôi trong ban chỉ đạo tổng điều tra dân số thành phố tây ninh, khi triển khai kế hạch tổng điều tra dân số chi cục thống kê nói là có kinh phí, nhưng nay thực hiện xong đã lâu mà không thấy có kinh phí. xin hỏi là trong ban chỉ đạo có kinh phí hay không?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thống kê Tình     
Thời gian trả lời: 04/03/2020 - 09 Giờ 03 phút
Đánh giá câu trả lời:     2 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Xin chào các anh chị, về vấn đề này Cục Thống kê tỉnh xin trả lời như sau:

Về kinh phí hoạt động Ban Chỉ đạo TĐT Dân số năm 2019, đến nay, Cục Thống kê Tây Ninh đã chuyển toàn bộ kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo TĐT Dân số 2019 cho các huyện, thành phố. Do vậy, mọi thắc mắc về kinh phí hoạt động Ban Chỉ đạo TĐT Dân số 2019 của Thành phố Tây Ninh xin liên hệ trực tiếp với Chi cục Thống kê Thành phố Tây Ninh để được giải đáp.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: phản ánh
 Nội dung câu hỏi:

chúng tôi trong ban chỉ đạo tổng điều tra dân số thành phố tây ninh, khi triển khai kế hạch tổng điều tra dân số chi cục thống kê nói là có kinh phí, nhưng nay thực hiện xong đã lâu mà không thấy có kinh phí. xin hỏi là trong ban chỉ đạo có kinh phí hay không?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

chúng tôi trong ban chỉ đạo tổng điều tra dân số thành phố tây ninh, khi triển khai kế hạch tổng điều tra dân số chi cục thống kê nói là có kinh phí, nhưng nay thực hiện xong đã lâu mà không thấy có kinh phí. xin hỏi là trong ban chỉ đạo có kinh phí hay không?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: