(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hổ trợ giải pháp xử lý cây lục bình
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại: 0907669946     Email: mqdoan@gmail.com     Địa chỉ: châu thành tây ninh
Ngày hỏi: 28/02/2020 - 08 Giờ 12 phút     Ngày chuyển: 28/02/2020 - 16 Giờ 12 phút

Nội dung câu hỏi:

Hiện nay tôi muốn thành lập cơ sở sản xuất phân hữu cơ từ cây lục bình.

Vậy cho hỏi tôi được hỗ trợ gì theo QĐ 2264/QĐ-HĐQL của UBND tỉnh

Giải pháp của tôi đã được công nhận trong hội thi sáng tạo KHKT cấp tỉnh

Trân trọng cảm ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Khoa học Công nghệ     
Thời gian trả lời: 02/03/2020 - 15 Giờ 02 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào ông (bà)!

Đối với câu hỏi của ông (bà), Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh xin trao đổi với ông (bà) như sau:

Việc đề nghị của ông (bà) liên quan đến hỗ trợ theo Quyết định số 2264/QĐ-HĐQL ngày 18/10/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh (ban hành Danh mục hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi hỗ trợ của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tây Ninh) không thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Khoa học và Công nghệ. Do vậy, đề nghị ông (bà) liên hệ trực tiếp với Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tây Ninh. Địa chỉ: đường 30/4, khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (điện thoại liên lạc: 02763.811.288), để được giải đáp cụ thể thắc mắc về hỗ trợ theo quy định.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hổ trợ giải pháp xử lý cây lục bình
 Nội dung câu hỏi:

Hiện nay tôi muốn thành lập cơ sở sản xuất phân hữu cơ từ cây lục bình.

Vậy cho hỏi tôi được hỗ trợ gì theo QĐ 2264/QĐ-HĐQL của UBND tỉnh

Giải pháp của tôi đã được công nhận trong hội thi sáng tạo KHKT cấp tỉnh

Trân trọng cảm ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Hiện nay tôi muốn thành lập cơ sở sản xuất phân hữu cơ từ cây lục bình.

Vậy cho hỏi tôi được hỗ trợ gì theo QĐ 2264/QĐ-HĐQL của UBND tỉnh

Giải pháp của tôi đã được công nhận trong hội thi sáng tạo KHKT cấp tỉnh

Trân trọng cảm ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: