(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: null
Người hỏi : Vuong     Số điện thoại: null     Email: Phongvuongvn9@gmail.com      Địa chỉ: Bình Phước
Ngày hỏi: 20/02/2020 - 12 Giờ 36 phút     Ngày chuyển: 20/02/2020 - 14 Giờ 01 phút

Nội dung câu hỏi: Cho tôi hỏi siêu thị Mộc Bài còn hoạt động không vậy
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: BQL các Khu Kinh tế Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 21/02/2020 - 14 Giờ 27 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ngày 16/01/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 01/2018/QĐ-TTg về việc bãi bỏ Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2018. Theo đó, kể từ ngày 01/3/2018 sẽ chấm dứt cơ chế, chính sách bán hàng miễn thuế cho khách tham quan du lịch khu phi thuế quan thuộc Khu Kinh tế cửa khẩu Mộc Bài.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: null
 Nội dung câu hỏi: Cho tôi hỏi siêu thị Mộc Bài còn hoạt động không vậy
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi: Cho tôi hỏi siêu thị Mộc Bài còn hoạt động không vậy
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: