(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: KCN Đại An Sài Gòn
Người hỏi : Phan Tan Thong     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 10/02/2020 - 11 Giờ 23 phút     Ngày chuyển: 10/02/2020 - 16 Giờ 39 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin hỏi về tiến độ thực hiện triển khai đền bù dự án. Dự án có bị treo hay không để tiếp tục đầu tư canh tác ruộng lúa


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: BQL các Khu Kinh tế Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 11/02/2020 - 09 Giờ 19 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Phúc đáp câu hỏi của Ông Phan Tan Thong liên quan đến Khu công nghiệp Đại An Sài Gòn. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh cung cấp một số thông tin như sau:

Theo thông tin của UBND huyện Bến Cầu cung cấp về tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Khu công nghiệp Đại An Sài Gòn như sau:

1. Tiến độ triển khai bồi thường (tính đến ngày 25/11/2019)

+ Tổng số hộ theo điều tra, xác minh nằm trong quy hoạch dự án 314 hộ.

+ Đã điều tra, kê khai, đo đạc, kiểm đếm là 295 hộ.

+ Còn 19 hộ chưa điều tra, kê khai, đo đạc, kiểm đếm, trong đó có 13 hộ xâm canh chưa xác định được chủ sử dụng đất, 06 hộ có nhà cửa, vật kiến trúc phức tạp phải cần có cơ quan chuyên môn hỗ trợ Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bến Cầu.

+ Số hộ dân trong vùng dự án là người địa phương khác, nên việc xác định địa chỉ nơi ở của người sử dụng đất gặp khó khăn.

2. Dự kiến tiến độ trong thời gian tới

+ Sau khi nhận được chứng thư thẩm định giá của đơn vị tư vấn đều tra vào cuối tháng 02/2020 sẽ tổ chức họp hội đồng bồi thường thông qua giá bồi thường.

+ Họp dân thông qua dự thảo phương án bồi thường.

+ Hoàn chỉnh hồ sơ trình Sở Tài nguyên và môi trường thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt giá bồi thường.

+ Chi trả bồi thường cho các hộ dân.

+ Trích lục thửa đất của 314 hộ dân để Phòng TNMT huyện kiểm tra đối chiếu tham mưu UBND huyện ban hành quyết định thu hồi đất.

+ Dự kiến hoàn chỉnh phương án bồi thường dự kiến vào quý 2/2020.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: KCN Đại An Sài Gòn
 Nội dung câu hỏi:

Xin hỏi về tiến độ thực hiện triển khai đền bù dự án. Dự án có bị treo hay không để tiếp tục đầu tư canh tác ruộng lúa

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin hỏi về tiến độ thực hiện triển khai đền bù dự án. Dự án có bị treo hay không để tiếp tục đầu tư canh tác ruộng lúa

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: