(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hỏi về đường Lon Cây cầy ấp cẩm thắng xã Cẩm Giang huyện Gò Dầu ngay cổng văn hóa ấp cẩm thắng
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 18/11/2019 - 09 Giờ 27 phút     Ngày chuyển: 18/11/2019 - 16 Giờ 41 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Quý cơ quan.
Cho tôi hỏi Đường Lon Cây cầy ấp cẩm thắng xã Cẩm Giang huyện Gò Dầu khi nào sẽ làm  và khi làm thì bề ngang làm bao nhiêu mét. 

Cám ơn quý cơ quan.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Gò Dầu     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 19/11/2019 - 15 Giờ 09 phút
Đánh giá câu trả lời:     2 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND huyện Gò Dầu trả lời ông (bà) như sau:

Qua ý kiến phản ánh, UBND huyện đã yêu cầu Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện trực tiếp kiểm tra, giải quyết nội dung phản ánh nói trên, kết quả kiểm tra và giải quyết như sau:

Quyết định số 2729/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch giao thông nông thôn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2010 đến năm 2020 có hiệu lực từ ngày 27/12/2012, theo đó Đường Lon Cây Cầy thuộc quy hoạch hệ thống đường huyện quản lý – huyện Gò Dầu đến năm 2020, có lộ giới quy hoạch 30m (tính từ tim đường ra mỗi bên 15m).

Trên đây là kết quả xử lý phản ánh, kiến UBND huyện Gò Dầu xin trả lời để ông (bà) biết.

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hỏi về đường Lon Cây cầy ấp cẩm thắng xã Cẩm Giang huyện Gò Dầu ngay cổng văn hóa ấp cẩm thắng
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Quý cơ quan.
Cho tôi hỏi Đường Lon Cây cầy ấp cẩm thắng xã Cẩm Giang huyện Gò Dầu khi nào sẽ làm  và khi làm thì bề ngang làm bao nhiêu mét. 

Cám ơn quý cơ quan.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Quý cơ quan.
Cho tôi hỏi Đường Lon Cây cầy ấp cẩm thắng xã Cẩm Giang huyện Gò Dầu khi nào sẽ làm  và khi làm thì bề ngang làm bao nhiêu mét. 

Cám ơn quý cơ quan.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: